Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru

0 comments
Po čtyřleté rekonstrukci byla 14. února 2000 otevřena na Evangelické teologické fakultě (dále jen ETF) fakultní knihovna s volným výběrem. Knihovna funguje samozřejmě již velmi dlouho, ale teprve nyní se lze pohybovat mezi regály s asi šedesáti tisíci svazky literatury týkajícími se teologie, religionistiky, filozofie a mnoha jiných oborů. Všichni jsou k návštěvě knihovny srdečně zváni, otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 10.00 do 18.00 a v pátek od 10.00 do 14.00 hodin.

Tento krátký úvod patřil všem těm, kteří neradi čtou dlouhé články, a Vás všechny, kteří jste se dostali až k této větě bych ráda pozvala na procházku vývojem naší přestavby.

Roku 1995 se přestěhovala ETF se svojí již 75 let fungující knihovnou do budovy v Černé ulici v Praze 1 (blízko Karlova náměstí). Knihovnický tým vedený Mgr. M. Šírovou byl již tehdy přesvědčen o potřebě zpřístupnit většinu fondu. Nové prostory se proto velmi hodily a již tehdy byly stavebně z velké části pro volný výběr upraveny. Do letošního roku však jako knihovna pro veřejnost sloužila pouze jedna místnost tzv. studovny, kde bylo možno si knihy objednávat ze skladu den předem, studovala se zde prezenční literatura apod. Všechny ostatní prostory sloužily jako sklad, kde byly knihy uloženy podle signatur a formátu a zde také probíhala celá čtyřletá přestavba tohoto fondu. Jejím cílem bylo rozdělit systematicky knihy podle oborů a takto podle tematiky je postavit. Hledal se vhodný třídící systém. Po poradě s odborníky jak z oboru teologie, tak i z knihovnictví a návštěvě některých vybraných německých teologických knihoven (především Tübingen, Heidelberg, Berlín a Řezno) bylo vytvořeno systematické třídění, které obsahuje 7 hlavních oddílů: všeobecné oddělení, religionistika s judaistikou, praktická teologie s ekumenikou, filozofie, církevní dějiny, biblistika a systematická teologie s etikou. Uvnitř jednotlivých oddílů se obor dále větví do maximálně tří hierarchických úrovní, notace je alfanumerická. Co vše bylo nutné podniknout, aby bylo možno knihy podle tematiky rozestavět? V roce 1995 se udělal pokus zařazení knih podle této systematiky na tisíci knihách. Roku 1996 se začal přepisovat fond do systému TINLIB podle lístkového katalogu bez knihy v ruce. Zároveň byl všem knihám přidělen čárový kód a magnetický proužek. V letním semestru 1997 první skupina studentů teologie začala postupně zařazovat knihy do jednotlivých oborů, hřbet knihy olepila barevnou páskou podle oboru, zároveň se zapisovaly návrhy notací ke knihám do místních seznamů, to trvalo asi rok a půl, jejich rukama prošlo asi 80 tisíc knih. Mezitím knihovna najížděla na automatizovaný výpůjční systém, proto bylo nutné mnoho knih zpracovávat. V roce 1998 byla vytvořena další skupina studentů teologie, kteří si podle oborů rozdělili fond a zrevidovali již navržené notace, nalepili štítek s notací na barevnou pásku a vše opravili i v místních seznamech. Od letního semestru 1999 se začaly postupně podle místních seznamů přepisovat již definitivní notace do záznamů, s čímž se zároveň prováděla revize fondu. Vše mělo být hotovo již na podzim roku 1999, ale nezvládl se jak přepis notací, a tak se vše zpozdilo i kvůli nutným stavebním úpravám schodiště, které propojilo studovnu se skladem a vznikla tak třípatrová knihovna. Celý proces byl dokončen v lednu 2000 a o semestrálních prázdninách během tří týdnů se knihy přenesly na své nové místo. Od 14. února je tedy naše knihovna opět otevřena, čtenářům je k dispozici 50 studijních míst, z toho dvacet s připojením na notebook a šest počítačů pro vyhledávání.

Na tomto místě je nutné říct, že tím, že se něco hezkého začíná, skončilo se něco velmi zajímavého a pravděpodobně již neopakovatelného pro skupinu lidí, kteří na této přestavbě pracovali, kteří zde trávili prázdniny, volno mezi přednáškami, semináři, zkouškami, kteří zde zažívali neuvěřitelné zážitky, spoustu legrace, pro něž byla tato přestavba mnohem více než jen prací za peníze, protože mezi sebou vytvořili přátelská pouta na další život a naplnili prostory této knihovny pohodou. Přijďte se této pohody nadýchat, možná že už se sem nepřestanete vracet.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SEDLÁKOVÁ, Barbora. Knihovna ETF UK opět zpřístupnila svůj fond ve volném výběru. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 3 [cit. 2023-03-23]. urn:nbn:cz:ik-10537. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10537

automaticky generované reklamy
registration login password