Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informace o chemii a chemie informací

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Informace o chemii a chemie informací

0 comments
Autoři: 

Vymětal, Jan & kol. Odborná literatura a informace v chemii. Praha : Orac, 2001. 378 s.


Autorský kolektiv Jan Vymětal, Bohumil Boček, Oldřich Horák, Jaroslav Horký, Dobroslav Pičman a Miriam Váchová připravili podrobnou publikaci o tom, jak využívat odborné a vědecké informace v oborech chemie.

Publikace se metodicky věnuje informačnímu prostředí v chemii včetně problematiky informační exploze, geografického rozdělení chemických informací a rozdělení produkce chemikálií. Velmi významnou je v několika kapitolách rozvíjená struktura informačních zdrojů relevantních pro potřeby chemických disciplín a jejich expertů. Přínosné a příjemné je, že autoři postupují didakticky a přehledově a neopomíjejí snad žádný významný typ chemických informací, zmiňují zákonitě světově proslulé zdroje (dnes již pochopitelně databázové) jako jsou Chemical Abstracts (mj. publikaci sponzorsky podpořily), ale také faktografické (a méně známé lidem mimo chemii), jako jsou Gmelin či Beilstein a pochopitelně další bibliografické a nebibliografické informační systémy.

Autoři si všímají referátových časopisů, a to v kontextu elektronických i tištěných verzí. Nezapomíná se také na šedou literaturu, patentové informace, encyklopedické a slovníkové publikace, elektronické knihovní katalogy, internetové adresy a odkazy a na své si přijdou i hraniční obory (např. zdroje pro toxikologii, životní prostředí).

Publikace je uceleným přehledem poznatků o současném informačním prostředí v chemii, struktuře chemických informací a chemických informačních zdrojů a návodem, jak informace v oborech chemie používat. Je určena všem, kteří mají něco společného s chemií - studentům, učitelům, výzkumníkům, ale také obchodníkům či knihovníkům a informačním specialistům. Chemie zde namíchaných poznatků, informací a návodů je úctyhodná rozsahem a záběrem. Obsažena je poměrně početná bibliografie tuzemských i zahraničních pramenů. Autoři navazují na řadu jiných odborníků, kteří se zasloužili o rozvíjení problematiky chemických informací v ČR (např. Jaroslav Šilhánek, Jiří Kadleček), a proto je na jiné publikace a autory upozorňováno nejen v bibliografii, ale i v úvodní části publikace.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
PAPÍK, Richard. Informace o chemii a chemie informací. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-10849. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10849

automaticky generované reklamy
registration login password