Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa

0 comments

Letošní 56. ročník frankfurtského knižního veletrhu probíhal od 6. do 10. října 2004. Tentokrát se na veletrhu představilo 6691 vystavovatelů ze 110 států. Počet návštěvníků přesáhl hranici 268 000. Hlavním hostem letos byly arabské země. Mottem veletrhu se stal Dialog kultur islámu a Západu. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnily významné osobnosti politického a kulturního života Německa a arabských států, mezi nimi též manželka prezidenta Egypta Susanne Mubarak. Prezident frankfurtského veletrhu Volker Neumann vyjádřil naději, že arabští hosté pomohou návštěvníkům a organizátorům veletrhu zorientovat se v problémech islámu. Večer bylo uvedeno ve Frankfurtské opeře představení Šeherezáda skladatele Rimského-Korsakova v podání tanečního souboru a Káhirského orchestru.

Na veletrh zavítalo více než 200 arabských spisovatelů a umělců. Expozici zaštiťovala ideově Arabská liga a finančně Saudská Arábie. Každá zúčastněná země zde měla svoji výstavu, kde se prezentovala knižní kultura a také jednotlivá nakladatelství a distributorské firmy. Některé arabské státy ale účast na veletrhu odmítly.

Velký společný areál zahrnoval občerstvení a přednáškový prostor, kde se denně konaly diskuse především o lidských právech a postavení ženy v islámském světě.
Nakladatelství prezentovali většinou muži, jen u stánků s dětskou a pedagogickou literaturou bylo ženské osazenstvo. Arabský svět přestavil své historické bohatství v krásně vypravených knihách o umění, archeologii a přírodních krásách, svou klasickou a moderní literaturu a také literaturu odbornou, publikace zaměřené na turistiku a poznávání jednotlivých zemí. Stánek zde měla i známá televizní stanice Al-Džazíra. Zaujala expozice Íránu, Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Sýrie a Egypta s prezentací alexandrijské knihovny. Krásné knihy představil Francouzský institut arabského světa.
Arabský svět se představil také kulturními programy, výstavami a řemeslnými výrobky ve zvláštním stanu, který přitahoval hojný počet návštěvníků.

Překlady arabských autorů uváděli na svých stáncích nejen němečtí nakladatelé. Dokonce nositel Nobelovy ceny Günter Grass četl úryvky z arabské prózy, samozřejmě v němčině.

Neméně zajímavé byly pavilony zemí Dálného východu. Čína měla tradičně velkou expozici, která předvedla širokou škálu literatury od beletrie, dětských knih až po vysoce odborné knihy a časopisy. Číňané byli vidět všude, kde se něco dělo, a hojně uzavírali kontrakty ve stáncích světových nakladatelství. V čínské části měl stánek také Tchaj-wan.
Korea měla nádhernou expozici zdůrazňující tradici knižní kultury, předvedla zde některé staré tisky a korejské knižní umění; rezentovala také veletrh knižního umění, který se konal v červnu v Soulu. Jižní Korea i Severní Korea měly expozice vedle sebe, v expozici Jižní Koreje byly prezentovány knihy, které se zabývají otázkou opětného sjednocení obou zemí. Velkou expozici zde měla Korea Foundation, s níž Národní knihovna ČR spolupracuje ve výměně publikací. Japonsko též nezůstalo pozadu a nabídlo návštěvníkům veletrhu krásnou podívanou na knižní produkci. Některá nakladatelství slíbila posílat katalogy připravované produkce i do Národní knihovny ČR.

Expozice věnovaná knihovnictví (Internationales Bibliotheks-Zentrum) nebyla příliš rozsáhlá, z tradičních vystavovatelů zde nabízela svoje produkty např. firma Ex Libris. Byly prezentovány především německé knihovny (národní lékařská knihovna, národní knihovna vědy a techniky a národní ekonomická knihovna), svůj stánek měla také American Library Association.
Na stáncích významných světových vydavatelství byly nabízeny databázové produkty s plnotextovými odbornými časopisy, včetně dalších nadstandardních služeb, především s možnostmi nejrůznějšího prolinkování a využití pro meziknihovní výpůjční služby (EBSCO, Elsevier, Saur, Springer aj.). Z portálů zaujaly německé SISIS-Elektra nebo Central and Eastern European Online Library - CEEOL.

Na letošním ročníku frankfurtského veletrhu se očekávala zvýšená bezpečnostní opatření. Nic zvláštního ale běžný návštěvník nepocítil - u vstupu do haly číslo 8, kde již tradičně mají stánky nakladatelství z USA, Velké Británie, Izraele a některých jiných států, se kontrolovala zavazadla včetně kabelek, arabští představitelé procházející se veletržním prostorem měli početnou ochranu, policejní hlídky byly u vchodů a východů z veletržního areálu, ale jinak žádná další omezení nebyla patrná.

V tomto roce byla posledním dnem veletrhu neděle, jediný den, kdy si návštěvníci mohli nakoupit knihy v některých stáncích, ale podle upozornění Volkera Neumanna se publikace mohly prodávat pouze za pevné knihkupecké ceny bez uplatnění veletržních slev.

Veletrh byl již tradičně místem literárních čtení, setkání s autory, veřejných diskuzí. Na "modré pohovce" - prestižním televizním diskusním klubu frankfurtského veletrhu - se vystřídaly významné osobnosti světové kultury, mezi nimi také francouzský herec Pierre Brice s prezentací knihy svých vzpomínek Vinnetou a já. Hodnotily se žebříčky nejvíce prodávaných knih (znovu zvítězil Tolkien) a rozdávaly se literární ceny. Mírovou cenu německého knižního obchodu spolu se šekem na 15 000 € dostal nejznámější současný maďarský spisovatel Péter Esterházy. Porota především ocenila vklad spisovatele k rozšíření kontaktů mezi Východem a Západem.

Podle masmédií a oficiálních míst byl letošní ročník knižního veletrhu ve Frankfurtu úspěšný. Na roli čestného hosta příštího 57. ročníku veletrhu se připravuje Korea.


Fotografie:

Expozice arabských knih
Knižní umění arabského světa
Literární čtení
U stánku firmy Adeva
Prezentace kuchařky s ochutnávkou pizzy

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana a KNOLLOVÁ, Světlana a BUREŠOVÁ, Irena a Měchurová a Zdenka. Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 11 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-11709. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11709

automaticky generované reklamy