Měchurová, Zdenka

Exkurze do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.

Exkurzi do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) 31. 3. 2011. Akce se zúčastnilo celkem čtrnáct zájemců.

Měchurová, Zdenka. Exkurze do Knihovny Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6794>. urn:nbn:cz:ik‐006794. ISSN 1212-5075.

Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s.

Poznámka redakce: Následující příspěvek je zprávou z exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s., kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 22. 10. 2009.

Měchurová, Zdenka. Exkurze do odborné knihovny Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s.. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5806>. urn:nbn:cz:ik‐005806. ISSN 1212-5075.

Glosy z Frankfurtu

Frankfurtský knižní veletrh, který se letos konal ve dnech 19. – 23.10. 2005, je největší akcí svého druhu na světě. Letos se ho zúčastnilo více než 7 200 vystavovatelů z 101 zemí a navštívilo kolem 280 tisíc lidí. Většina z nich byla na veletrhu spokojena: 95 % dotázaných návštěvníků a vystavovatelů letošní ročník Frankfurtského veletrhu ocenilo pozitivně. Však také bylo z čeho vybírat. Letos poprvé se součástí veletrhu staly antikvariáty. Na veletrhu se konalo kolem 3 000 doprovodných akcí.

Knollová, Světlana; Lukavec, Jan; Měchurová, Zdenka. Glosy z Frankfurtu. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/2057>. urn:nbn:cz:ik‐002057. ISSN 1212-5075.

Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa

Letošní 56. ročník frankfurtského knižního veletrhu probíhal od 6. do 10. října 2004. Tentokrát se na veletrhu představilo 6691 vystavovatelů ze 110 států. Počet návštěvníků přesáhl hranici 268 000. Hlavním hostem letos byly arabské země. Mottem veletrhu se stal Dialog kultur islámu a Západu. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnily významné osobnosti politického a kulturního života Německa a arabských států, mezi nimi též manželka prezidenta Egypta Susanne Mubarak.

Burešová, Irena; Knollová, Světlana; Měchurová, Zdenka; Nová, Hana. Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1791>. urn:nbn:cz:ik‐001791. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah