Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity

0 comments
Anglicky
English title: 
A Visit to the Information Centre of the Czech University of Life Sciences in Prague
English abstract: 
On 21 September 2015 several members of the Association of Library and Information Professionals of the Czech Republic visited the Information Centre of the Czech University of Life Sciences in Prague. The following report describes the facilities of the aforementioned Centre as well as the services it offers.

Dne 21. 9. se uskutečnila další z exkurzí pražské organizace SKIP. Tentokrát jsme se podívali do knihovny, která je součástí Studijního a informačního centra (SIC) České zemědělské univerzity. Centrum se nachází v univerzitním kampusu ČZU v Praze 6 Suchdole.

Exteriér SIC České zemědělské univerzity Vstup do Studijního a informačního centra
Exteriér SIC České zemědělské univerzity a vstup do Studijního a informačního centra

V knihovně nás přivítal ředitel SIC Ing. Daniel Novák, CSc. a vedoucí Oddělení informační podpory a vzdělávání PhDr. Hana Landová, Ph.D. Nejprve se uskutečnila prezentace v zasedací místnosti tzv. Zeleném salonku, kde nám byla představena knihovna a její služby a poté jsme se vydali na prohlídku knihovny.

Dříve sídlila knihovna v budově rektorátu, v roce 2002 dostala knihovna nové prostory, které byly vybudovány přímo pro knihovnu.

Studijní a informační centrum je v první řadě akademická knihovna České zemědělské univerzity. Nicméně nabízí i další služby podporující jak studijní, tak pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost na univerzitě a uživatelům pomáhá při plnění studijních úkolů.

Zelený salónek Prohlídka knihovny
Úvodní posezení v Zeleném salónku a prohlídka knihovny

Univerzita má 6 fakult, jeden institut a další specializovaná pracoviště. Největšími fakultami jsou Provozně ekonomická fakulta a Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. Studijní obory a výzkumná činnost na univerzitě ovlivňují samozřejmě tematické složení fondu knihovny. Nejčastěji jsou zastoupeny obory zemědělství, lesnictví, botanika, zoologie, ekologie, zemědělská technika a doprava, ekonomie a ekonomika, řízení, psychologie a humanitní vědy.

Přestože byly prostory vybudovány přímo pro knihovnu, nejsou ideální. Knihovně například zcela chybí volný výběr. Registrovaným čtenářům umožňuje knihovna absenční výpůjčky. Knihovna zprostředkovává také meziknihovní výpůjčky. Absenční výpůjčky se vydávají u výpůjčního okénka. Prezenční literaturu mohou uživatelé studovat v některé ze studoven. Mohou využít čítárnu časopisů, ve které jsou k dispozici starší ročníky časopisů (starší 3 let). Další možností je tzv. velká studovna, ve které se nachází aktuální čísla časopisů a základní studijní literatura.

Studovna SIC Výpůjční služby
Studovna Studijního a informačního centra a výpůjční služby

Knihovna SIC je moderní institucí a nabízí svým uživatelům množství elektronických zdrojů – databází a časopisů nejen v prostorách knihovny, ale také prostřednictvím vzdáleného přístupu. V knihovně také najdeme výstavní prostory, počítačovou učebnu (tzv. malá studovna) a za příznivého počasí je možné využít posezení na terase.

Součástí SIC je také Oddělení informační podpory a vzdělávání, které zajišťuje vzdělávání uživatelů a konzultace v oblasti práce s informacemi. Pořádá během každého semestru mnoho různých akcí. Témata přednášek a seminářů se zaměřují jak na informační vzdělávání, tak na oblast metodiky vědecké práce, výuku jazyků a mnoho dalšího.

Knihovna nedávno uspořádala velký průzkum, ve kterém zjišťovala spokojenost svých uživatelů nejen se službami, ale také s podmínkami pro studium. Knihovna tak získala řadu podnětů, na některé z nich již stihla reagovat, došlo například ke zrušení registračních poplatků, knihy je možné vrátit 24 hodin denně díky biblioboxu, přibyli zásuvky pro notebooky a některé další. Mnohé podnětné připomínky se chystá využít při případné přestavbě knihovny.

Kromě knihovny vykonává SIC také další služby, jako je správa archivu a spisovny ČZU, provozuje Eshop – internetový obchod se studijní literaturou, slouží jako kartové centrum pro studenty a spravuje objekt SIC a zajišťuje pronájmy. Provozuje také kavárnu SIC Café, která je mezi studenty velmi oblíbená. Dále v budově SIC najedeme také kongresový sál, ve kterém se kromě výuky odehrávají také např. konference.

Výstavní prostory Terasa
Výstavní prostory a terasa

Hodnocení: 
Průměr: 3 (1 hlasování)
PILLEROVÁ, Vladana. Exkurze ve Studijním a informačním centru České zemědělské univerzity. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 10 [cit. 2024-07-24]. urn:nbn:cz:ik-17606. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17606

automaticky generované reklamy
registration login password