Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze po síti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – elektronické studijní opory

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze po síti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – elektronické studijní opory

0 comments

Portál elektronických studijních opor (ESO) je v tomto akademickém roce v doméně Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) novinkou. Jeho základní myšlenkou je zpřehlednit narůstající množství studijních materiálů, které jednotlivé ústavy a katedry celé školy vystavují na svých webových stránkách a které i informovaný student hledá mnohdy obtížně. Portál je tedy prvotně určen pro studenty VŠCHT, ale vzhledem k tomu, že valná většina materiálů je dostupná volně, najde využití i u odborné veřejnosti.

A co je tedy portálem zachyceno? Především jsou to přednášky (obvykle materiál používaný pedagogem přímo při výuce), skripta (o nich bude řeč ještě dále) a návody k laboratorním pracím. Ty jsou velmi podrobně zpracovány a mohly by se stát zdrojem inspirace např. i pro středoškolské pedagogy. Dále jsou to příklady k procvičování, atlasy, slovníky, software, interaktivní aplikace atd., včetně ryze studentských záležitostí typu vzorových testů. Celkem je v současné době zařazeno cca 350 materiálů. Aktualizace je průběžná, s pomocí webmasterů či tajemníků ústavů, kteří „přírůstky“ ohlašují.

Dovolte mi nyní malou odbočku ke zmiňovaným skriptům. Některé, zejména starší tituly jsou vystaveny na webových stránkách ve skenované podobě, o to zajímavěji působí elektronické publikace Vydavatelství VŠCHT, které se s vervou pustilo do jejich produkce. Jde především o elektronické verze tištěných publikací, tedy nejen skript, ale i slovníků, sbírek příkladů atd. Připravují se však také tituly, kterým bude jejich tištěná varianta chybět. Celkem je v katalogu Vydavatelství zatím 28 položek. Elektronické verze přinášejí studentům nemálo výhod: možnost plnotextově vyhledávat, listovat, pohodlně číst z obrazovky nebo si stránky vytisknout. Pokud jde však o tisk celé publikace, není záměrně řešen optimálně, aby elektronické verze netvořily tištěným skriptům příliš velkou konkurenci. Autoři i vydavatel těchto publikací prokazují sympatickou dávku velkorysosti - drtivá většina elektronických publikací je dostupná veřejně.

Vyhledávání v rámci portálu je možné několika způsoby: podle typů materiálů tak, jak byly naznačeny výše, podle pracoviště či podrobněji podle autora a následně podle pracoviště. Dále, výhodně zejména pro studenty, podle vyučovaných předmětů. Zde snaha zařadit všechny dostupné materiály kolidovala s faktem, že VŠCHT v roce 2004/2005 přešla na systém strukturovaného studia, a tedy se mnohdy výrazně měnil obsah předmětů. Některé materiály se proto ne zcela kryjí s obsahem nových předmětů, které jsou na portálu nabízeny k prohledávání. Vyhledávat lze také podle ročníků v rámci studijních programů a oborů na jednotlivých fakultách.

Pokud jde o věcný přístup, je zde využit Polytematický strukturovaný heslář (PSH) produkovaný Státní technickou knihovnou. Indexované materiály svým zaměřením nepokrývají jen základní heslo Chemie, ale zasahují více či méně do dalších třinácti hesel, jako je Fyzika, Biologie, Potravinářství, Ekonomické vědy atd. U každého hesla i podhesla nalezne uživatel odkaz na katalog Ústřední knihovny VŠCHT (systém ALEPH), kde je automaticky zadáno heslo do vyhledávání v poli Klíčová slova a jednoduše tak lze zjistit, které dokumenty se k danému tématu nacházejí ve fondu knihovny. Uvažuje se o zavedení PSH i do indexace knihovního fondu, propojení by se pak realizovalo přímo na úrovni hesel.

Vzájemné propojování je hlavním motivem rozvoje portálu ESO, do budoucna se uvažuje o vytvoření ojedinělého systému - obohacení služeb studijního informačního systému Student (podobně jako na jiných školách slouží k zapisování předmětů, zkoušek, známek atd.) o služby portálu ESO a knihovního katalogu. Např. při zapisování předmětu by si student mohl zároveň jednoduše v katalogu knihovny zarezervovat doporučenou literaturu přiřazenou k předmětu, pomocí odkazu na portál ESO se podívat se na texty přednášek, případně si rovnou prostudovat vzorovou písemnou práci. To vše během pár chvil a z jediného výchozího místa.

Portál ESO vznikl za spolupráce pedagogů a studentů mladého oboru Informatika a chemie jako součást TRANSFORMAČNÍCH ROZVOJOVÝCH PROGRAMŮ MŠMT ČR na rok 2005 - projekt č. 602 "Integrovaný systém elektronických studijních opor VŠCHT Praha".

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠMÍDOVÁ, Lucie. Exkurze po síti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze – elektronické studijní opory. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 1 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11992. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11992

automaticky generované reklamy
registration login password