Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

0 comments

Poznámka redakce: Následující příspěvek je zprávou z exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR 22. 9. 2009.

Nedílnou součástí Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. (VÚPSV) je oddělení knihovnicko-informačních služeb, které v rámci své činnosti shromažďuje, zpracovává a zpřístupňuje informace z oblasti práce a zaměstnanosti, sociální politiky a sociální ochrany, problematiky rodiny a příbuzných oblastí. Jeho základem je knihovna, která poskytuje komplexní knihovnické služby pracovníkům VÚPSV i široké odborné veřejnosti, dále dokumentační oddělení, kde jsou zpracovávány časopisecké články, právní předpisy a speciální dokumenty. V neposlední řadě se zde nachází úsek redakce zajišťující vydávání časopisu Forum sociální politiky a ediční činnost pro pracovníky výzkumu.

Fond knihovny, který má bibliografické záznamy od 50. let, je hodnotný z historického i odborného hlediska. Jeho profil byl po dobu trvání Československa zaměřen na sociální oblast, zatímco knihovna bratislavské části tehdejšího ústavu se zaměřovala na oblast práce. Po rozdělení státu sleduje oddělení obě oblasti.

Knihovna používá knihovní systém ProfLib, ve kterém buduje databázi od roku 1991. V databázi je v současné době 79 000 záznamů, přírůstek činí okolo 5 000 záznamů ročně. Knihovna současně odebírá zahraniční a česká periodika (70 titulů). Pro pracovníky ústavu, kterých je v Praze a Brně dohromady šedesát, má knihovna otevřeno pětkrát týdně, pro externí uživatele, kterých je dohromady asi 600 s přírůstkem sto uživatelů ročně, třikrát do týdne. Nejvíce je knihovna pochopitelně využívána Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV je zapojeno do národního konzorcia ReferNet, kam dodávají jednou za dva až tři měsíce anotované záznamy. Rešerše poskytují zdarma, což je z jistého úhlu pohledu škoda, protože by si tím na sebe vydělali, ale na druhou stranu je to milé, stejně jako místní knihovnice.

Teď už vím, odkud chodí rozmazlení čtenáři.

Vstup do budovy na Palackého náměstí, v níž sídlí mj. VÚPSV

Vstup do budovy na Palackého náměstí, v níž sídlí mj. VÚPSV

Účasníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze, uprostřed vedoucí oddělení a naše průvodkyně Mirjam Suchomelová

Účastníci exkurze, uprostřed vedoucí oddělení a naše průvodkyně Mirjam Suchomelová

M. Suchomelová při výkladu

M. Suchomelová při výkladu

Podkrovní skladové prostory

Podkrovní skladové prostory

Podkrovní skladové prostory

V oddělení nechybí ani tradiční lístkový katalog

V oddělení nechybí ani tradiční lístkový katalog

Z prostor oddělení je nádherný výhled na Vyšehrad

Z prostor oddělení je nádherný výhled na Vyšehrad

Diskuze v závěru exkurze

Diskuze v závěru exkurze

Autorkou fotografií je Linda Jansová.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MATĚJKOVÁ, Jana. Exkurze do Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 11 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-13283. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13283

automaticky generované reklamy