Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

DMS a dynamické dokumenty (Jan Mottl)

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

DMS a dynamické dokumenty (Jan Mottl)

0 comments
Autoři: 

Jan Mottl Standardní součástí Inforum sekcí bývá příspěvek inženýra Mottla - tentokrát byl o DMS, Document management system. DMS systémy se používají ve státní sféře, v bankách, pojišťovnách pro vedení dokumentace, řízení projektu, agend ad. Přednáška se zaměřila speciálně na vlastnost tzv. dynamických dokumentů. Klasické dokumenty, podle typu organizace mohou existovat ve stovkách až tisících exemplářů, jsou statické, nelze je jednou operací měnit, aktualizovat. Dynamické dokumenty jsou založeny na předpokladu, že určité části dokumentů se nemění, neměnící se části jsou vloženy jako text, měnící se části jako odkaz do úložiště/databáze. DMS se postará o vložení aktuálních informací, vše řízeno centralizovaně, z jednoho místa, včetně správy oprávnění a ukládání změn.

(text příspěvku)

(rca)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. DMS a dynamické dokumenty (Jan Mottl). Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2023-09-23]. urn:nbn:cz:ik-12520. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12520

automaticky generované reklamy
registration login password