Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Deset let poté…

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Deset let poté…

0 comments

V minulých dnech jsme si v Městské knihovně v Praze připomínali tři významné události. Budova Ústřední knihovny byla pražské veřejnosti věnována k 10. výročí vzniku České republiky – je jí letos 80 let.

Obr. 1: Pohled na novou budovu z nároží Platnéřské ulice

Obr. 1: Pohled na novou budovu z nároží Platnéřské ulice

Před deseti lety byla dokončena její velkorysá stavební rekonstrukce.

Obr. 2: Centrální hala po rekonstrukci

Obr. 2: Centrální hala po rekonstrukci

Před deseti lety jsme zahájili automatizovaný provoz – čtenářům a návštěvníkům knihovny i knihovníkům začal sloužit vlastní knihovnický systém Koniáš.

Obr. 3: Koniáš a vyhledávání v něm

Obr. 3: Koniáš a vyhledávání v něm

V uplynulých deseti letech jsme v síti našich automatizovaných knihoven realizovali více než 41,5 milionu výpůjček (z toho téměř 18,5 mil v Ústřední knihovně). Počet návštěvníků velmi brzy překročí hranici 15 milionů.

Během uplynulých let bylo o knihovně, jejich službách, fondech, čtenářích a síti našich knihoven publikováno velké množství článků. Mnoho informací sami o sobě zpřístupňujeme i na www stránkách knihovny.

Mnohé ale určitě zůstalo nevysloveno, nebylo napsáno, mnohé jsme si při různých setkáních nestačili říct…


Patřím k lidem, kteří mají rádi dopisy.
Patřím k lidem, kteří mají rádi otázky a odpovědi.
Patřím k lidem, kteří se rádi ohlížejí, ale také vyhlížejí věci příští.
Patřím k lidem, kteří vědí, jak důležité je vidět se i očima někoho jiného.
Patřím k lidem, kteří se zajímají o názory a postřehy našich uživatelů i vás kolegů.
Možná právě vy patříte k těm, kdo mi své názory a postřehy, které se týkají MKP a zejména její Ústřední knihovny, rádi sdělí.
Každého mailu, každé zpětné vazby od vás si budu vážit a již nyní vám děkuji.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ČADKOVÁ, Marie. Deset let poté…. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12771. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12771

automaticky generované reklamy
registration login password