Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Českolipské muzeum hostilo 34. celorepublikový knihovnický seminář

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Českolipské muzeum hostilo 34. celorepublikový knihovnický seminář

0 comments

Nově zrekonstruovaná budova Základní umělecké školy v Arbesově ulici v České Lípě hostila v druhém zářijovém týdnu 34. celorepublikový seminář komise muzejních knihovníků. Seminář se konal pod záštitou statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Lidie Vajnerové a zahájila ho starostka České Lípy Hana Moudrá.

Obr. 1: Přednáškový sál v ZUŠ v České Lípě

Obr. 1: Přednáškový sál v ZUŠ v České Lípě

Pořádání semináře putuje každý rok z instituce na instituci a na letošní rok bylo tímto úkolem poctěno právě Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě. Důvodem k tomu bylo především letošní dvousté výročí od narození básníka Karla Hynka Máchy. Českolipské muzeum totiž spravuje básníkův památník v Doksech, a tak padla kromě pořádání nesčetných akcí souvisejících s významným jubileem na pracovníky muzejní knihovny a hlavně na její vedoucí Janu Fridrichovou i odpovědnost za pořádání semináře komise muzejních knihovníků.

Hlavní část programu se odehrávala v budově nově zrekonstruované Základní umělecké školy v České Lípě. Po dobu dvou dní zde rokovalo a usnášelo se na sto dvacet knihovníků z desítek institucí po celé České republice. Byli zde zástupci Národní knihovny, Národního muzea, pracovníci z Památníku národního písemnictví, Vědecké knihovny v Olomouci a mnoha dalších větších či menších muzeí.

Obr. 2: Účastníci semináře komise muzejních knihovníků

Obr. 2: Účastníci semináře komise muzejních knihovníků

Hlavním tématem setkání byla digitalizace, díky které mohou do jinak vzácných a těžko dostupných tisků nahlédnout badatelé i zájemci, aniž by museli za tímto materiálem jezdit do vzdálených pracovišť a žádat o možnost do nich nahlédnout. Díky trendu digitalizace se tak mohou rozšířit řady badatelů a tím se zvyšuje možnost dalšího poznání a povědomí o naší vlastní historii. Knihovníci mluvili hlavně o praktických aspektech onoho digitalizačního procesu.

Řešila se ale i další témata spojená s praktickým životem v muzejních knihovnách. Velkou odezvu sklidil příspěvěk BcA. Radomíra Slovika z Univerzity Pardubice, který ve svém erudovaném příspěvku seznámil knihovníky s procesem záchrany textilního vzorníku, který restauroval právě pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě.

Vzácným hostem semináře, který měl tak poprvé za dobu svého konání mezinárodní účast byl doktor Uwe Kahl z německé Žitavy z knihovny Christiana Weiseho. Tento badatel se zajímá především o staré tisky české provenience, které se do Žitavy dostaly nejčastěji prostřednictvím českých pobělohorských exulantů.

Bohatý byl rovněž doprovodný program semináře, o který se prvního večera postaral Severočeský filharmonický sbor svým úterním koncertem v Biberově síni v bývalém augustiniánském klášteře a herečka Barbora Hrzánová, která připomněla divákům v Jiráskově divadle máchovskou tematiku tohoto roku.

Obr. 3: Koncert Severočeského filharmonického sboru, který pro knihovníky zazpíval v Biberově síni v ambitu bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém českolipské muzeum sídlí

Obr. 3: Koncert Severočeského filharmonického sboru, který pro knihovníky zazpíval v Biberově síni v ambitu bývalého augustiniánského kláštera, ve kterém českolipské muzeum sídlí

Podle slov PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D., z Muzea Jindřichohradecka nasadili pracovníci českolipského muzea vysokou laťku všem, kteří budou pořádat další seminář. Ten příští by se měl podle kuloárních informací odehrát za rok v Českém Těšíně.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CIDLINA, Tomáš. Českolipské muzeum hostilo 34. celorepublikový knihovnický seminář. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 10 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-13540. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13540

automaticky generované reklamy