elektronická pošta

Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty

English title: 
The analysis of undelivered electronic mail messages
Abstract: 

The electronic mail message protocols include rules guaranteeing reliable message delivery. In case of failures caused by incorrect receiver‘s name entry, by an e-mail box overflow, etc. or security risks, the mail systems procure message originator with a SMTP error message reply.

In most situations, the user is capable to re-act properly using information from graphical user interface. In complex cases, such as forged messages, the appropriate analysis of delivery status notifications is needed. It is based on the exploration of the fields in the headers called Received:, on their contents and the sequence of particular Received headers. The contents of a message body should be taken into account.

Two different mail messages were subject to analysis. The first one matches mailing rules and serves as a positive example. The second one contains some suspicious or incorrect values in X-headers, in some fields in “received” headers and even in the mail body. The undertaken analysis confirms the justified rejection by the SMTP server. Nevertheless, the notification report was directed to an innocent receiver. The responsible SMTP server was not considered (in the year 2007) as a fully safe one. The rejected mail was a forged one. Unfortunately, its issuer cannot be reliably identified.

The procedures used in both examples could be applied to the analysis of the bounced suspicious mail messages in general.

Úvod

Tento příspěvek navazuje na dva předchozí uveřejněné v časopisu Ikaros (Zabezpečení v systému elektronické pošty a Textová povaha elektronické pošty v Internetu). Je zaměřen na příjem elektronické pošty, zvláště na zprávu o nedoručeném dopisu.

Pinkas, Otakar. Průzkum nedoručených dopisů elektronické pošty. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5876>. urn:nbn:cz:ik‐005876. ISSN 1212-5075.

Zabezpečení v systému elektronické pošty

English title: 
Security in electronic mail messages systems
Abstract: 

The transfer of electronic mail messages involves basic security problems such as identity forgery, message eavesdropping and message integrity breaches. The article describes some methods of authentication of sender or receiver and new possibilities of more reliable message transfers based on the ESMTP protocol combined with SSL/TLS protocol features. The method of simple authentication (AUTH LOGIN) and the method of challenge/response (AUTH CRAM-MD5) are used in practical examples. Some examples are based on the program PuTTY and command-line version of the program OpenSSL.

Poznámka redakce: Autor článku PhDr. Otakar Pinkas vyučuje předmět "Informační a komunikační sítě" na Vysoké škole ekonomické v Praze a tento článek volně navazuje na jeho veřejně přístupné materiály ke cvičením k uvedenému předmětu.

Úvod

Elektronická pošta patří k nejvyužívanějším službám internetu. Kromě standardního používání dochází k jejímu různému zneužívání: falšování odesilatele, hromadné rozesílání nevyžádané pošty, padělání obsahu zprávy aj.

Pinkas, Otakar. Zabezpečení v systému elektronické pošty. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5184>. urn:nbn:cz:ik‐005184. ISSN 1212-5075.

Textová povaha elektronické pošty v Internetu

English title: 
The textual character of the Internet mail messaging
Abstract: 

The article presents both format and protocols used in the Internet mail messaging with the emphasis on the textual character of this type of communications. It includes many practically verified examples to illustrate general rules and specifications introduced in RFC documents.

Textová povaha poštovních zpráv

Elektronická pošta v Internetu sloužila od samého počátku k zasílání textových zpráv. Zpráva se skládala ze slov a vět a dělila se na řádky. Jazykem zpráv byla angličtina a znakový soubor byl vymezen kódovou tabulkou US-ASCII.

Pinkas, Otakar. Textová povaha elektronické pošty v Internetu. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4554>. urn:nbn:cz:ik‐004554. ISSN 1212-5075.

Elektronická pošta a elektronické konference

Patřím k těm jedincům (a není nás málo), kteří mají velice rádi elektronickou poštu. Propadla jsem jejímu kouzlu od prvních okamžiků, kdy jsem ji začala používat, jejím prostřednictvím jsem poznala řadu zajímavých lidí, navázala různé kontakty. Rychlost a lehkost, v tom je právě to kouzlo e-mailu.

Ramajzlová, Barbora. Elektronická pošta a elektronické konference. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/710>. urn:nbn:cz:ik‐000710. ISSN 1212-5075.

The Role of E-mail for 21st-Century Historians and Biographers

This article was inspired by a recent voyeuristic episode in my life. I purchased a used Macintosh PowerBook at an electronics bazaar and spent the first evening browsing the hard drive to see what programs and goodies the former owner left for me. There was an icon on the desktop called "mail" which turned out to start Microsoft Outlook.

Being an avid hater of MS products, I`ve never tried Outlook before. So I was trying to figure out how to delete the various users that were listed on the system.

Fulk, Ted S.. The Role of E-mail for 21st-Century Historians and Biographers. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 9 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/404>. urn:nbn:cz:ik‐000404. ISSN 1212-5075.

Experiences with Usenet II

As I mentioned in the first part of this series [The Censoring (or Attempt thereof) of ATN], ATN has made many people on rec.games.mecha (RGM) very angry. One person replied that to the group saying that ATN was "mentally deficiant." ATN quickly noted this person´s grave error--it is not deficiant but deficient. Embarrassing situation, wasn´t it.

In the past I have written to RGM complaining about people who complain about typos, misspelling, poor grammar, etc. After all, not every contributor to RGM is a native speaker of English.

Fulk, Ted S.. Experiences with Usenet II. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/232>. urn:nbn:cz:ik‐000232. ISSN 1212-5075.

Experiences with Usenet I

For the past year or so, I have been a frequent visitor and contributor to the Usenet group, rec.games.mecha (RGM)1. Due to various flamewars2 and SPAM attacks3 in the past, the newsgroup decided to moderate itself. For the most part, the moderation has worked--the flames died down, the SPAM disappeared. Life at RGM was never better. People were talking about Mecha and Mecha related topics with gusto. Then from the bowels of America On-line (AOL) came ATN.
Fulk, Ted S.. Experiences with Usenet I. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/213>. urn:nbn:cz:ik‐000213. ISSN 1212-5075.

Většina poslanců je přes e-mail nedostižná

Při prohlídce webovských stránek Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP) získáme pocit, že tato instituce ctí Listinu základních práv a svobod, která státním orgánům ukládá, aby "přiměřeným způsobem informovaly o své činnosti". Dozvíme se tak mj. programy schůzí, písemné interpelace, základní osobní údaje o našich zákonodárcích, do jakého výboru jsou zařazeni, kdy a jak hlasovali.
Vojtášek, Filip. Většina poslanců je přes e-mail nedostižná. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/188>. urn:nbn:cz:ik‐000188. ISSN 1212-5075.

A CyberChristmas Tale

cs.gifa-santa.gifcr.gif

It was December 25, Christmas Day, and here I was sitting in front of my computer at work. Two days earlier I had sent out a dozen or so on-line Christmas Cards via Moravian Translations.

Fulk, Ted S.. A CyberChristmas Tale. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/133>. urn:nbn:cz:ik‐000133. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah