Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Academic Earth: úplné videozáznamy přednášek z nejprestižnějších univerzit

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Academic Earth: úplné videozáznamy přednášek z nejprestižnějších univerzit

0 comments
Anglicky
English title: 
Academic Earth: Full video courses from leading universities
English abstract: 
<p>This article briefly introduces Academic Earth – an educational project which provides full video courses and lectures from the top American universities and some of the highly recognized world’s scholars publicly available. The project was officially launched in March 2009 with the goal of “providing everyone on earth access to a world-class education”.</p>

Projekt Academic Earth s podtitulem „videozáznamy přednášek z nejprestižnějších univerzit“ byl iniciován bývalým studentem Yaleské university Richardem Ludlowem, který po absolvování studia přišel s ideou zprostředkovat záznamy přednášek, dostupných studentům, všem potenciálním zájemcům po celém světě. Academic Earth byl po několikaletém testovacím období oficiálně spuštěn k 24. březnu 2009, dnes obsahuje přes 1500 záznamů přednášek ze šesti nejprestižnějších univerzit ve Spojených státech (MIT, Stanford, Berkeley, Harvard, Princeton a Yale) a počet záznamů stále každý den přibývá. Všechny videozáznamy jsou zveřejněny pod licencemi Creative Commons a v jejich rámci jsou volně dostupné ke stažení ve formátu QuickTime.

Vyhledávání a prohlížení

Academic Earth umožňuje ze svého základního rozhraní pouze jednoduché vyhledávání v jedné příkazové řádce. Při současném počtu videozáznamů a jejich uspořádání je však pro uživatele mnohem příjemnější a intuitivnější videozáznamy vyhledávat pouze prostřednictvím prohlížení kategorií dostupných přímo z titulní stránky, popřípadě je k dispozici i pokročilé vyhledávání (advanced search).

Pravděpodobně nejběžnějším způsobem vyhledávání v této kolekci bude prohlížení podle předmětových skupin (Subjects), které je také při zobrazení titulní stránky implicitně nastaveno. Dále je možné kolekci prohlížet podle univerzit, nejlépe hodnocených přednášejících, kurzů, přednášek či podle nejoblíbenějších playlistů (editory vytvářených tematických seznamů nejoblíbenějších přednášek). Toto vše je přehledně seskupeno do šesti záložek na titulní stránce. Uživatel tak má na první pohled přehled o tom, jaký tematický záběr kolekce videozáznamů pokrývá, jaké informace obsahuje, a je zřejmé, kde a jak začít vyhledávat. Zároveň pokud uživatel chce pouze zjistit, co z jeho oblasti zájmu je v systému k dispozici, velmi snadno se podle uvedených kategorií zorientuje (obr. 1).

Obr. 1: Rozložení titulní stránky – jednoduché a rozšířené vyhledávání, předmětové skupiny

Obr. 1: Rozložení titulní stránky – jednoduché a rozšířené vyhledávání, předmětové skupiny

Organizace záznamů

Videozáznamy jsou seskupeny do 16 předmětových skupin, pokrývajících jak přírodovědné, tak i humanitní obory. V rámci těchto předmětových skupin jsou ještě dále děleny do podskupin (Topics), kde jsou pak řazeny do jednotlivých kurzů (Courses) a přednášek (Lectures). Každý kurz obsahuje soubor přednášek tak, jak na sebe v rámci semestru či jiného přednáškového cyklu navazují. Kurzy tedy běžně obsahují různý počet přednášek, autoři uvádějí počet od čtyř do 50. Výhodou kolekce Academic Earth je skutečnost, že prezentuje materiály výhradně z akademického prostředí, kde každá přednáška či kurz jsou konkrétně předmětově definované a jsou tedy zařazeny právě v jedné předmětové skupině.

Obr. 2 ukazuje základní rozdělení vybrané předmětové skupiny (Computer Science) na podskupiny. Z obrázku je patrné přehledné uspořádání videozáznamů do podskupin. V levé části okna je soupis podskupin, do kterých je daná skupina rozdělena, v pravé části jsou pak zobrazeny klíčové snímky kurzů, které jsou do vybrané podskupiny zařazeny včetně základních informací – univerzity, kde je kurz přednášen, jména přednášejícího a hodnocení kurzu od uživatelů Academic Earth (podle amerického systému hodnocení A-F).

Obr. 2: Rozdělení předmětové skupiny Computer Science na podskupiny (Topics)

Obr. 2: Rozdělení předmětové skupiny Computer Science na podskupiny (Topics)

V zápatí každé stránky je umístěna nástrojová lišta, která poskytuje odkazy na přímý import záznamu k uložení a případnému dalšímu sdílení stránky v externích aplikacích (Delicious, Mixx, StumbleUpon, Digg, Reddit, Google Bookmarks), dále registraci k virtuální komunitě na portálu Facebook, RSS kanálu, e-mailovým zprávám a odkaz na poskytnutí zpětné vazby autorům (obr. 3).

Obr. 3: Možnosti ukládání a sdílení stránek a záznamů ze systému Academic Earth v externích aplikacích; lišta se objevuje vždy v zápatí stránky

Obr. 3: Možnosti ukládání a sdílení stránek a záznamů ze systému Academic Earth v externích aplikacích; lišta se objevuje vždy v zápatí stránky

Prohlížení kurzů a přednášek

Kliknutím na název podskupiny a dále na klíčový snímek vybraného kurzu se otevře seznam přednášek, které jsou v rámci zvoleného kurzu k dispozici (obr. 4). Zde jsou uvedeny podrobnější informace o daném kurzu spolu s odkazy na související dokumenty. V prvé řadě je vidět základní popis kurzu (Course description) a pokud je k dispozici odkaz na další dokumenty vztahující se k danému kurzu, je uveden v horní části pravého sloupce (Course description). V našem případě se jedná o kurz z Harvardské univerzity a uvedený odkaz vede na webové stránky kurzu na Harvard Extension School. V sekci „Related resources“ je například odkaz přímo na sylabus a testové otázky ke kurzu. Jiné univerzity poskytují například i odkazy na osnovu, literaturu, studentské projekty a další doporučené zdroje k tématu. Pro jednotlivé přednášky jsou zde k dispozici i PPT prezentace přednášejícího či přepis přednášky. Všechny tyto dokumenty jsou volně dostupné, ovšem jejich nabídka se liší podle informací poskytovaných jednotlivými univerzitami.

Obr. 4: Seznam přednášek v kurzu Understanding Computers and the Internet v podskupině Computers for 'Dummies' předmětové skupiny Computer Science

Obr. 4: Seznam přednášek v kurzu „Understanding Computers and the Internet“ v podskupině „Computers for 'Dummies'“ předmětové skupiny „Computer Science“

Prohlížení videozáznamů a práce s nimi

Kliknutím na klíčový snímek příslušné přednášky se na samostatné stránce spustí video (obr. 5). I na této stránce je k dispozici popis kurzu, přednášky a další související dokumenty tak, jak je poskytuje domovská univerzita.

Obr. 5: Videozáznam přednášky Multimedia z kurzu Understanding Computers and the Internet

Obr. 5: Videozáznam přednášky „Multimedia“ z kurzu „Understanding Computers and the Internet“

Z této stránky může uživatel jednotlivá videa stahovat, ukládat a sdílet v řadě externích webových aplikací, dále je známkovat, uložit do oblíbených či stáhnout pouhou citaci videa. Ze záznamu je možné ukládat jednak video ve formátu m4v nebo pouze audio ve formátu mp3.

Všechny tyto možnosti poskytuje nástrojová lišta, která je zobrazena přímo pod každým videozáznamem (obr. 6). Obr. 7 pak ukazuje, jak snadno je možné zobrazit citaci spuštěného videozáznamu.

Obr. 6: Možnosti práce s videozáznamy z Academic Earth

Obr. 6: Možnosti práce s videozáznamy z Academic Earth

Obr. 7: Zobrazení citace videozáznamu

Obr. 7: Zobrazení citace videozáznamu

Vytvoření osobního uživatelského účtu a jeho možnosti

Základní vyhledávání, prohlížení a stahování videí je dostupné volně bez registrace, ovšem veškeré další možnosti ukládání a sdílení v rámci systému Academic Earth a vkládání vlastních komentářů jsou podmíněny vytvořením uživatelského účtu. To je možné zdarma a téměř okamžitě. Základní službou uživatelského konta je možnost ukládání a třídění vlastních oblíbených videozáznamů (obr. 8), přidávání vlastních komentářů a sdílení těchto záznamů s ostatními uživateli.

Obr. 8: Organizace oblíbených položek osobního uživatelského účtu

Obr. 8: Organizace oblíbených položek osobního uživatelského účtu

Závěrem

Academic Earth je bezesporu zajímavou myšlenkou, jak sjednotit a zpřístupnit učební texty a videomateriály jednotlivých prestižních univerzit. Výukové materiály těchto univerzit nemusí být vždy volně dostupné, nehledě na skutečnost, že běžní uživatelé nemusí informace na webových stránkách těchto univerzit vůbec hledat, popřípadě nalézt. Svým tematickým záběrem pokrývá celé spektrum oborů, neomezuje se pouze například na přírodní nebo aplikované vědy. I když počet záznamů, který autoři k dnešnímu dni udávají (1500), na první pohled vypadá jako velmi vysoké číslo, stále na první pohled nacházíme tematické oblasti, které nejsou dostatečně zastoupeny. Vzhledem k teprve nedávnému spuštění ostré verze systému a jeho neustálé aktualizaci však můžeme předpokládat, že i tyto oblasti se časem pokryjí.

I přes tyto nedostatky se domnívám, že jde o velmi podnětný projekt, jehož uživatelé mohou být nejen studenti a vyučující, ale i běžná odborná i laická veřejnost. Služby, které jsou v rámci Academic Earth dostupné, ještě na závěr shrnuje následující tabulka:

Tab. 1: Shrnutí nejdůležitějších uživatelských funkcí systému Academic Earth

Počet videí:přes 1500 (srpen 2009)
Počet přednášejících: 211 (srpen 2009)
Možnost stažení videa: ANO, formát QuickTime
Uživatelský účet: ANO, možnost zrušení na požádání
Možnosti uživatelského účtu: známkování, komentáře, ukládání oblíbených videí, sdílení
Sdílení záznamů: ANO – přímý import: Facebook, Delicious, Mixx, StumbleUpon, Digg, Reddit, Google Bookmarks, e-mail (poslat odkaz e-mailem)
Sociální sítě: Facebook
RSS kanál: ANO
Vyhledávání: jednoduché, pokročilé (dle univerzity, oboru a hodnocení, možno prohledávat všude, příp. jen v přednáškách, kurzech či v playlistech)
Prohlížení:
  • podle oborů, podoborů
  • podle univerzit
  • podle přednášejících (211 přednášejících – srpen 2009)
  • podle nejlépe hodnocených kurzů (Top rated courses)
  • podle nejlépe hodnocených přednášek (Top rated lectures)
  • podle nejlépe hodnocených playlistů (Top rated playlist)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NĚMEČKOVÁ, Lenka. Academic Earth: úplné videozáznamy přednášek z nejprestižnějších univerzit. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 10 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-13244. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13244

automaticky generované reklamy