Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zemřel PhDr. František Choc

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zemřel PhDr. František Choc

2 comments

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 7. září 2008 zemřel ve věku 74 let PhDr. František Choc.

František Choc se narodil 29. 6. 1934 v Plané nad Lužnicí. Jeho život byl ale už od útlého dětství spojen s Prahou. Tady v roce 1953 maturoval a posléze při zaměstnání vystudoval Institut osvěty a novinářství – katedru knihovnictví. Získal titul promovaného knihovníka a v roce 1969 po úspěšném rigorózním řízení i titul PhDr.

PhDr. František Choc téměř celý svůj profesní život spojil se zdravotnictvím. Od roku 1954 pracoval jako knihovník v Ústavu pro doškolování lékařů. O deset let později přešel na tehdejší Fakultu všeobecného lékařství (dále jen FVL) – dnešní 1. lékařskou fakultu UK v Praze. Nejdříve působil ve funkci vedoucího Ústřední knihovny FVL. Podařilo se mu vybudovat na tehdejší dobu knihovnu s vysokou odbornou úrovní. PhDr. Choc založil tradici pořádání výstav zahraniční lékařské literatury, navázal spolupráci s ostatními lékařskými fakultami z celé republiky, sestavoval a publikoval bibliografické soupisy, z nichž nejvýznamnější byl soupis vědeckých publikací pracovníků fakulty. Je autorem skript „Bibliografie lékařské literatury“ určených studentům, lékařům i informačním pracovníkům ve zdravotnictví. Vyučoval na střední knihovnické škole, především ale přednášel na Katedře vědeckých informací a knihovnictví Filozofické fakulty UK v Praze. PhDr. František Choc měl připravenu koncepci dalšího rozvoje knihovny. Bohužel se mu ji kvůli politickým změnám nepodařilo přenést do praxe. V roce 1971 musel opustit místo vedoucího knihovny a přejít jako informační pracovník na II. chirurgickou a posléze na I. chirurgickou kliniku FVL. V pracovních aktivitách a zavádění novinek však nepolevil. Působil jako odborný redaktor při vydávání celostátních učebnic z chirurgie. Na Ústřední knihovnu nezapomínal - dále sháněl finanční prostředky na nákup zahraniční literatury, pomáhal při organizaci výstav lékařské literatury a všude tam, kde bylo potřeba.

V roce 1990 se dr. Choc vrátil na místo vedoucího Ústřední knihovny FVL. Svoji 20 let starou koncepci přetvořil do moderního pojetí a knihovnu přebudoval na Ústav vědeckých informací s jednotlivými odděleními, ale s na sebe navazujícími procesy a poskytovanými službami. Byl autorem myšlenky udělit čestný doktorát Univerzity Karlovy v Praze Eugenu Garfieldovi, zakladateli ISI, který je čestným členem Vědecké rady 1. LF UK.

Po odchodu do starobního důchodu dr. Choc působil ještě krátce v Ústavu vědeckých informací 2. lékařské fakulty UK, později se ujal funkce vedoucího knihovny Policejní akademie.

Přestože PhDr. Choce v posledních letech trápily zdravotní problémy, zůstával stálým optimistou se zájmem o dění na naší fakultě, ve zdravotnictví i knihovnictví. Byl vždy připraven svým kolegům poradit a nezištně se podělit o své bohaté profesní i osobní zkušenosti.

Čest jeho památce.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 4 (1 hlasování)
SKÁLOVÁ, Hana a MALEČKOVÁ, Alena. Zemřel PhDr. František Choc. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 10 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-12936. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12936

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Pan doktoru Chocovi vděčím za to, že právě on mne před sedmatřiceti lety získal pro profesní dráhu v knihovnictví a informatice (nelituji nikdy :-)). Byl charismatickou osobností s úžasným vzděláním a přehledem, svou práci bral jako poslání; rozuměl jí jako málokdo.
Neříkejte mi, že jsou lidé nahraditelní... zastupitelní snad, ale zůstane prázné místo.

Dekuji pani Skalove a pani Maleckove. Frantisek byl kamarad a bohuzel jsem od urcite doby "ztratil" na neho kontakt. Me patrani po nem stezovalo to, ze jsem pracoval v cizine, stejne jako nyni. Bohuzel az nyni jsem se dozvedel smutnou zpravu, ze odesel.
Frantisku kamarade, budu na Tebe vzpominat jen v dobrem. Cest Tve pamatce.
J.M. Chicago.