Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace (Lesley Robinson)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace (Lesley Robinson)

0 comments
Autoři: 

Podle Lesley Robinson (Lesley Robinson Consultancy Services Ltd., Velká Británie) nyní nastalo zatím nejlepší období pro informační profesionály. Organizace totiž často nevědí, jak naložit s rostoucím množstvím informací, kterými disponují, a právě zde se nachází široké pole působnosti pro informační profesionály.

Přednášející zdůraznila rozdíl mezi informačním profesionálem minulosti a informačním profesionálem současnosti. Od specializovaného rešeršéra v online zdrojích, strážce informací, resp. sbírek, kteří sice informace shromažďovali, ale nezabývali se výrazně jejich analýzou, je posun směrem mj. k pomoci konečným uživatelům při jejich samostatném vyhledávání. Uživatelé například zatím mnohdy přes možnost vyhledávat v předplacených zdrojích přímo ze svých počítačů preferují vyhledávání v Google.

Informační profesionál musí umět pracovat s lidmi a rozvíjet své komunikační dovednosti. Na svou práci by měl pohlížet, jako kdyby sám vedl podnik, uživatele by potom měl vnímat jako „trhy“. Měl by rozumět strategii organizace, ale také její kultuře, měl by se aktivně snažit o vlastní zviditelnění v rámci své organizace. Důležitou roli hraje také zpětná vazba (pozitivní i negativní) a vytváření značky ze strany informačního profesionála.

V závěru podtrhla Lesley Robinson klíčový význam komunikace a integrace do obchodu.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Význam informací: zvýšení hodnoty vaší organizace (Lesley Robinson). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-04-12]. urn:nbn:cz:ik-11584. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11584

automaticky generované reklamy