Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prezentace multimediálních projektů SNM

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Prezentace multimediálních projektů SNM

0 comments
Autoři: 

V pondělí 9. května 2011 proběhla v příjemném a neformálním prostředí baru Krásný Ztráty prezentace studentských projektů studentů navazujícího magisterského oboru SNM neboli Studií nových médií na FF UK. V průběhu večera bylo představeno celkem devět vybraných projektů zaměřených na různá témata a oblasti. Pomyslným "moderátorem" akce byl vedoucí oboru SNM, Josef Šlerka.

Vedoucí SNM Josef Šlerka Denisa Kera a Josef Šlerka

Zástupci SNM: Josef Šlerka a Denisa Kera (na druhé fotografii)

Jedním z tematických okruhů byly vizualizace. Například hned první z představených projektů se věnoval vizualizaci datových toků v páteřních linkách sítě CESNET. Současné grafické znázornění zatížení je poměrně nevýrazné a nepřehledné; navrhovaná vizualizace ale vyjadřuje objem přenášených dat tloušťkou jednotlivých čar, což je již na první pohled přehlednější. Pro úplnost dodávám, že vizualizace byla vytvořena v programu PureData.

Současné grafické znázornění zatížení páteřních linek

Současné grafické znázornění zatížení páteřních linek

Další tým si jako své zadání zvolil vizualizaci historie FF UK. Součástí toho relativně náročného projektu, jehož realizace zabrala dle slov autorů více než 160 hodin práce, bylo 56 grafických souborů, 37 HTML souborů, a více než 2500 řádků programového kódu. Ve výsledku však vznikla zajímavá a vizuálně atraktivní aplikace ve formě časové osy, kterou je možné velmi snadno integrovat třeba i do stávajícího webu FF UK. Uložené informace je navíc možné jednoduše upravovat a dále aktualizovat.

Na filozofickou fakultu se zaměřilo ještě několik dalších prací, přičemž v rámci jedné skupiny vznikla kupříkladu velmi zajímavá univerzitní navigace. Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova nemá jeden kampus, ale je rozprostřena v podstatě po celém městě, studenti se pokusili shromáždit informace o všech součástech FF UK na jedno místo, do jedné aplikace. Ta je realizována formou mapového mashupu a obsahuje všechny ústavy, katedry, menzy, bufety, koleje, hřiště atd. U většiny z těchto "fakultních bodů" je k dispozici i podrobnější popis či fotografie a systém je propojený i na IDOS (vyhledávání spojení).

Orientační mapa Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Orientační mapa Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Mezi představenými projekty byly také dvě fakultní video-vizitky. Ta první byla klasická, tedy natočená na kameru a následně editována na počítači. Mezi hlavní motivy vizitky s názvem Proč jsem tady patřilo motto "Nic není nemožné" a také slogan "Praha je náš kampus". Autoři tím upozornili na již zmiňované rozmístění fakult a pracovišť FF UK po celém městě – studentským prostředím se tak stává v podstatě celé město.

Druhá video-vizitka měla odlišné zadání – veškeré natáčení i editace totiž muselo proběhnout pouze s pomocí mobilního zařízení iPhone. Na jednu stranu sice odpadly starosti s objemnou technikou, tvůrci se ale museli potýkat se specifickými problémy, jako např. hardwarové omezení iPhonu či se složitou a nepřehlednou editací na malém displeji. Nakonec se nicméně podařilo vytvořit zajímavé příběhové video s názvem Myši na Filozofické fakultě. Poselstvím videa pak bylo, že FF UK hledá kočky a kocoury, tedy nové studenty.

Velmi zajímavý byl také projekt geolokačních služeb geoKarlovka, o které jsme Vás již v Ikarovi před časem informovali. Cílem projektu bylo jednak zvýšit povědomí o geolokačních aplikacích a současně usnadnit studentům orientaci v rámci fakulty. Mezi cílové služby, na které se autoři zaměřili, patří Foursquare, Gowalla a Google Places (Facebook Places zatím chybí). V souvislosti s projektem vznikla také brandovaná webová stránka a možnost získání unikátních odznaků. Celkem je v projektu zahrnuto 101 namapovaných míst a aplikaci již vyzkoušelo více než 4000 lidí.

Speciální univerzitní odznaky pro uživatele služby Foursquare

Speciální univerzitní odznaky pro uživatele služby Foursquare

Dalším projektem – tentokrát již bez návaznosti na FF UK – byl redesign webových stránek občanského sdružení Kočky online a další kroky související s podporou jejich aktivit a zviditelnění jejich činnosti. V případě webových stránek došlo k úplné změně layoutu, a přibyl i odkaz na stránku na Facebooku. Z hlediska obsahu zůstalo téměř všechno při starém (např. informace v profilech jednotlivých zvířat), ale byly doplněny např. informace o útulcích. Vzniklo také několik video-medailonků o tom, jak to chodí v kočičím depozitu. Zde byla patrná především snaha o demýtizaci, tedy že i kočičí útulky spravují normální lidé.

Na otázky bezpečnosti uživatelů se zaměřil projekt "Walled Garden českého internetu", jehož výstupem je komentovaný přehled dětských webových stránek a návrh internetové prezentace (internetového katalogu) pro organizaci saferinternet.cz. Mezi hodnocená kritéria bezpečnosti patřilo například zobrazování reklamy, závadnost či nezávadnost odkazů, možnosti komunikace mezi uživateli, či velmi důležitá ochrana osobních údajů.

Posledním představeným projektem byla soutěž "futEUrista", spojená s výukovou hrou Evropa 2045 (kterou jsme v Ikarovi také již představili). Vznikla tak zajímavá propagace a velmi příjemná motivace účastnit se projektu – hlavní cenou jsou totiž letenky pro studenty a učitele v hodnotě 25000 Kč. Součástí projektu byla také optimalizace a oživení facebookové stránky projektu, tvorba newsletteru, vyhodnocení feedbacku a další důležité kroky v rámci propagace Evropy 2045.

Informace o soutěži futEUrista na stránkách Evropy 2045

Informace o soutěži futEUrista na stránkách Evropy 2045

Večer věnovaný multimediálním projektům studentů SNM v Krásných Ztrátách byl velmi zajímavý a pro všechny zúčastněné nepochybně mnohem příjemnější než klasické (a často poměrně nudné) prezentace ve třídách. Na pohodové atmosféře se ale neprojevilo jen neformální prostředí, ale především zajímavé (a velmi kvalitně zpracované) projekty. Doufám, že se z tohoto prezentačního experimentu stane pravidelné každoroční setkání, a že se realizované projekty dočkají i reálné implementace.

Fotografie z prezentací projektů SNM v baru Krásný Ztráty Fotografie z prezentací projektů SNM v baru Krásný Ztráty Fotografie z prezentací projektů SNM v baru Krásný Ztráty

Fotografie z prezentací projektů SNM v baru Krásný Ztráty

Poznámka: Autory fotografií jsou Jan Rylich a Pavel Farkas
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Prezentace multimediálních projektů SNM. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 7 [cit. 2024-02-29]. urn:nbn:cz:ik-13740. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13740

automaticky generované reklamy
registration login password