Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie (Josef Schwarz)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie (Josef Schwarz)

0 comments
Autoři: 

Česká terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vznikla v letech 2001 až 2002 v rámci projektu Národní knihovny ČR (za podpory MK ČR). V době ukončení projektu obsahovala cca 2800 záznamů a 4200 termínů. Jedná se o výkladoou databázi s anglickými ekvivalenty, tj. lze ji požít i jako db překladovou. Mezi její "jedinečná specifika" patří kromě volného online přístupu, možnosti vyhledávání (a to i v kombinaci s Databází zkratek pro knihovnictví a informační obory a Česko-anglickým anglicko-českým slovníkem knihovnických termínů) také registrace autorských výkladů a normativních "definic" - a to i z norem již neplatných. Od skončení projektu je databáze - řízená Redakční radou a za spolupráce s externími odborníky - průběžně doplňována a aktualizována, a to na konsensuálním základě. Proces vývoje databáze je možné sledovat ve volně přístupné tzv. "pracovní databázi" zatím neschválených termínů a záznamů, popř. se zapojit do konference Terminologie (přihlášení probíhá zasláním emailu s textem „subscribe terminologie“ v těle emailu na majordom@zikova.cvut.cz - dále se komunikace realizuje přes adresu terminologie@cvut.cz ). Databáze, která je otevřená "komunitní" průběžně se přizpůsobující realitě je ale jednoznačně fenoménem, který je třeba dále rozvíjet a pěstovat.

(jas)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. TDKIV jako jedinečný zdroj aktuální oborové terminologie (Josef Schwarz). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2023-03-20]. urn:nbn:cz:ik-11600. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11600

automaticky generované reklamy