Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání (Pavel Samec)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání (Pavel Samec)

0 comments
Autoři: 
Pavel Samec z Policejní akademie ČR představil metody a problémy e-learningu v praxi. Kombinovaná forma e-learningu probíhá většinou při zaměstnání, je intenzivní, zaměřená více na praxi a vyžaduje samostudium. Úskalí této formy spočívá v časové, finanční a logistické náročnosti a dostupnosti pedagoga - toto studium klade jiné nároky na studenta. Role ICT v tomto procesu odbourává bariéry, snižuje provozní náklady a zlepšuje komunikaci. Studium využívá komunikační prostředky, především diskuzi a e-mail (praxe Policejní akademie), vyžaduje samostudium a používá testů, PA řeší problém jejich autentičnosti - právě proto nepovažují čistý e-learning za správnou cestu, protože například testy bez pedagogického dozoru probíhají ve skupinách apod. Student je motivován především něčím novým a zajímavým, neformální komunikací a zároveň je tlačen k průběžnému studiu. V budoucnosti uvažují o kolaborativní výuce a videokonferencích, v současné době jsou však využitelné: efektivnější samostudium, spolupráce mezi studenty (diskuze, z pedagoga se postupně stává moderátor), možnost průběžného testování, testování probíhá na vyučovací hodině a osobní dohled nad studentem. Přínosem e-learnigu pro kombinované studium jsou: snížení dotací, zefektivnění samostudia, zvýšení straktivity předmětu, zlepšení komunikace se studenty, sebekontrola studenta a s otazníkem je zvýšení objemu probírané látky nebo naopak snížení záteže studenta. Důležité body na závěr: nepřidělávat studentovi a učiteli zbytečnou práci (zbytečné využívání všech funkcí systému, rozvíjení systému pro systém), školit uživatele (informatici by měli být konzervativnější v přístupu k technologiím, protože uživatelé je nemusí tak snadno absorbovat), komunikovat se studenty a vyučujícími, i nejlepší myšlenka se dá zkazit špatným provedením. (pj)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Role informačních technologií v celoživotním vzdělávání (Pavel Samec). Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 5/2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-11294. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11294

automaticky generované reklamy
registration login password