Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ptejte se knihovny - stará služba v novém (Hanuš Hemola, Jindřiška Pospíšilová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ptejte se knihovny - stará služba v novém (Hanuš Hemola, Jindřiška Pospíšilová)

0 comments
Autoři: 

Služba Ptejte se knihovny byla poprvé otestována v r. 2002 v rámci BMI, kdy byl ověřen zájem o tuto službu, první verze služby byla pak byla na stránkách Národní knihovny ČR zpřístupněna v listopadu 2002. H. Hemola představil možnosti spolupráce se službou Ptejte se knihovny: pasivní zapojení spočívá v umístění loga služby na stránky knihovny (dotazy přicházejí do Národní knihovny ČR nebo jiné knihovny). Vzhledem k tomu, že řada dotazů se týká konkrétní knihovny, doporučuje se spíše aktivní zapojení, kdy knihovna opět umístí logo www na stránkách a odpovídá dotazy, které směřují do její gesce. Pravidla aktivního zapojení: garance odpovědi do 48 hodin, knihovna odpovídá na dotazy, které se týkají jí samotné a regionu, ve kterém působí, dále má knihovna možnost stát se garantem konkrétního obsahu a využívat archiv dotazů, který je přístupný i veřejně. Archiv je rozdělen tematicky podle kategorií konspektu a je v něm možné vyhledávat podle různých kritérií. Uživatel má několik možností pro podání dotazu (e-mail, webový formulář, customizovaný webový formulář). Služba se nachází na stránkách http://www.ptejteseknihovny.cz. V současnosti je do služby aktivně zapojeno 15 knihoven.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Ptejte se knihovny - stará služba v novém (Hanuš Hemola, Jindřiška Pospíšilová). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-11624. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11624

automaticky generované reklamy