Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov (Anna Čabrunová)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov (Anna Čabrunová)

0 comments
Autoři: 

Podle dr. Čabrunové (Katedra knižničnej a informačnej vedy, Univerzita Komenského, Bratislava) je nutno hovořit o novém informačním paradigmatu podniku. Vyjádřila politování nad tím, že konferencí o systémové integraci se vesměs neúčastní informační pracovníci. Přitom jsou v podnicích stále více žádáni právě profesionální informační pracovníci, kteří se zaměřují na obsah, nikoli na technické záležitosti.

Vývoj IS/IT změnil celou filozofii řízení a komunikace v poniku. Nyní je kladen důraz na procesní organizaci podniku. Součástí analýzy podnikových procesů by měl být informační audit. Procesy a informační systémy by měly být měněny prostřednictvím řízení znalostí.

Problematika není rozhodně zcela nová, již koncem 80. let byla pociťována potřeba integrace ASŘ a VTEI.

V závěru svého vystoupení přednášející naznačila, že příprava profesionálních informačních pracovníků pro podnikovou sféru by měla být začleněna do manažerských disciplín. Žádoucí by byl vznik profesních a zájmových spolků profesionálních informačních pracovníků.

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Problémy začlenenia informačných stredísk do nového informačného prostredia podnikov (Anna Čabrunová). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-23]. urn:nbn:cz:ik-11592. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11592

automaticky generované reklamy
registration login password