Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pokyny pro autory

O publikování jednotlivých příspěvků a jejich příloh rozhoduje redakce časopisu Ikaros, která si rovněž vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu, které v případě větších zásahů konzultuje s autorem. Za obsahovou správnost ručí autor. Všechny příspěvky v časopise Ikaros mají jednotnou grafickou podobu.

Uzávěrka čísla je vždy 20. dne měsíce. Nové číslo Ikara vychází první pracovní den v měsíci. Příspěvek můžete poslat elektronickou poštou včetně všech příloh (nejlépe ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo ODT pro text a JPG (JPEG), GIF nebo PNG pro obrázky) na adresu redakce (redakce@ikaros.cz), kam se také obracejte s dotazy týkajícími se úprav příspěvků a vašich námětů. Obrazové přílohy prosím nevkládejte přímo do textu, připojte je ke zprávě jako samostatou přílohu. V textu můžete označit místo, kam zamýšlíte obrazové přílohy vložit.

Spolu s vlastními příspěvky (s výjimkou zpráv z odborných akcí - konferencí, seminářů apod. - a recenzí) zasílejte také překlad názvu (popř. podnázvu) příspěvku do angličtiny, dále abstrakt v angličtině a klíčová slova v češtině (pro jejich tvorbu využijte slovníku klíčových slov využívaných v časopise Ikaros, případně doplňte další klíčová slova, která vystihují obsah příspěvku).

Doporučujeme v textu příspěvku výrazně uvádět odkazy na dokumenty dostupné prostřednictvím internetu. Citace v seznamu použité literatury upravte podle normy ČSN ISO 690:2011.

Pro přípravu příspěvku můžete využít šablonu, která je dostupná ve formátu DOT (pro textový editor Microsoft Word) a ve formátu OTT (pro textový editor OpenOffice.org Writer). Součástí šablony je podrobnější specifikace formální úpravy příspěvku.

V seznamu autorů uvádíme podrobnější informace o autorech, tedy jméno s akademickými tituly, afiliaci, e-mailovou adresu a odkaz na webové stránky osobní nebo zaměstnavatele. Pokud v časopise publikujete poprvé, zřiďte si prosím svůj osobní profil, nebo tyto údaje připojte k Vaší zprávě.

Příspěvky nejsou honorovány.

Autorská práva k příspěvkům publikovaným v časopise Ikaros náleží jejich autorům. Pokud byl stejný text již někde publikován, žádáme autory, aby tuto informaci uvedli na konci příspěvku, pokud naopak příspěvek, který již publikovali v časopise Ikaros, budou chtít zveřejnit i jiným způsobem, musí tuto skutečnost sdělit vydavateli a zasadit se o to, aby tuto informaci připojil.

Na základě smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a Ikaros, o. s., jsou články vydané v Ikarovi zpracovány a trvale uchovávány v originální podobě v systému, který je vytvářen v rámci projektu WebArchiv. Národní knihovna ČR je povinna zajistit, aby nedocházelo k porušování autorských práv.

WebArchiv - archiv českého webu

registration login password