Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid Integrated Solution (Reiner Klimesch)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid Integrated Solution (Reiner Klimesch)

0 comments
Autoři: 

R. Klimesch prezentoval komplexní systém fy Ovid Technologies určený pro oblast lékařství, Ovid Integrated Solution. Základem systému jsou databáze, elektronické monografie (Books@Ovid) a elektronické časopisy (Journals@Ovid), nad kterými funguje promyšlený systém uživatelských služeb a nástrojů. R. Klimesch také upozornil na méně využívané, ale užitečné funkce systému, které jsou dostupné v platformách Ovid i SilverPlatter. Při využívání rozhraní WebSPIRS jsou oproti rozhraní Win SPIRS navíc dostupné dvě funkce (SDI, automatická deduplikace). Z novinek fy Ovid Technologies: data Ovid Medline Online byla doplněna až k r. 1951, k dispozici jsou nové kolekce dokumentů (BMJ, Nature, OUP, Adis ad.), služby Ovid je možné vyvolat z libovolného místa MS Office, nové nástroje: LinkSolver (zpřístupněn loni, velmi úspěšný a využívaný nástroj), E facts, Skolar MD. Na závěr R. Klimesch provedl online demonstraci práce se systémem, zmínil se o dvou konsorciích lékařských knihoven, která existují v ČR (Grant II Program 2004-2008 a Konsorcium nemocnic) a vyzdvihl výhody a kvality systému Ovid Integrated Solution. R. Klimesch také nabídl pomoc při organizaci školení.

(js)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Optimalizace výzkumu a lékařské péče za podpory Ovid Integrated Solution (Reiner Klimesch). Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5/2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11616. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11616

automaticky generované reklamy
registration login password