Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny? (Richard Burkitt)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny? (Richard Burkitt)

0 comments
Autoři: 

Richard Burkitt

Richard Burkitt (Serials Solutions, Velká Británie), který příspěvek přednesl místo své kolegyně Helle Lauridsenové, hovořil o výzkumu, v jehož rámci firma Serials Solutions prováděla pozorování studentů vyhledávajících informace. Bylo zjištěno, že nejjednodušším místem, kde začít s vyhledáváním, je Google; za velmi dobrý a důvěryhodný zdroj je však pokládána i knihovna. Existují různé přístupové body ke knihovnímu obsahu – knihovní katalog, stránka s přehledem elektronických informačních zdrojů, federované vyhledávání. Uživatelé pak nevědí, kde na webu knihovny začít – raději proto užijí Google. Lze shrnout, že knihovní zdroje jsou skvělé, ale internetové zdroje jsou pohodlnější. Knihovny vynakládají stále více prostředků, ale lze pozorovat mezeru v poskytování hodnoty (value gap). R. Burkitt následně představil službu Summon, která slouží jako prostředek pro vyhledávání informací z různých zdrojů. Přednášející rovněž upozornil, že systém, do něhož dodávají metadata desítky pokytovatelů (v současné době více než devadesát), dosahuje při vyhledávání rychlosti Googlu. Názorně na příkladu Dartmouth College Library předvedl rozhraní systému a práci s ním – úvodní stránka je velmi podobná rozhraní Googlu.

(text konferenčního příspěvku)

(ls)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Od zprostředkovaných zkušeností uživatelů po intuitivní využití knihovny? (Richard Burkitt). Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5/2 [cit. 2022-10-02]. urn:nbn:cz:ik-13157. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13157

automaticky generované reklamy
registration login password