Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Novomediální investigativní workshop občanské participace

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Novomediální investigativní workshop občanské participace

0 comments

Druhého února se konal workshop zkoumající investigativní potenciál on-line aplikací pro občanskou participaci. Jeho cílem bylo najít zajímavé spojitosti v rozsáhlých státních datasetech. Během mrazivého čtvrtečního večera se v coworkingovém centru Hub Praha sešlo více než dvacet lidí z různých organizací (zastoupena byla občanská sdružení, akademická sféra i komerční sektor), aby společně prozkoumali, jak lze aplikace pracující s otevřenými daty využít jako přímé nástroje občanského aktivismu. Pořadatelem celé akce byla nadace Open Society Fund Praha, která se problematice otevřenosti a transparentnosti dlouhodobě věnuje a která v současné době připravuje webový rozcestník českých watchdogových iniciativ pracující s otevřenými daty.

Na workshopu se sešla dvacítka mladých lidí diskutujících o novomediálních nástrojích občanské společnosti Na workshopu se sešla dvacítka mladých lidí diskutujících o novomediálních nástrojích občanské společnosti

Na investigativním večeru se sešla dvacítka mladých lidí diskutujících o novomediálních nástrojích občanské společnosti (foto P.Farkas)

Jako první promluvil Jakub Mráček z Nadace OSF a stručně představil Náš stát - web sjednocující projekty, které nové komunikační technologie využívají k vytvoření aplikací výrazně usnadňujících občanskou participaci. Společně s některými členy zastoupených iniciativ pak představil zúčastněné projekty a širokou paletu možností, které nabízejí všem, kteří ještě zcela nerezignovali na snahu aktivně měnit situaci kolem sebe.

Tweet

Zájem vzbudil např. nový projekt Budování státu, který zpracovává objemná data o státním rozpočtu do přehledných interaktivních vizualizací a nabízí také aplikaci Kam jdou moje daně, díky níž si každý ekonomicky činný obyvatel ČR může velmi přesně zjistit, kam proudí jeho peníze odváděné na daních.

Tweet

Dalším velmi užitečným nástrojem informovaného občana může být web NapišteJim - umožňuje rychle a pohodlně oslovit zvolené politiky, většina emailů je na webu veřejně dostupná, lze tedy také sledovat, jak oslovení politici svým občanům odpovídají.

Tweet

Ostřílený brněnský aktivista Matěj Hollan pak promluvil o aplikaci Mapy hazardu, umožňující občanům mapovat nelegální herny v českých obcích. Účastníkům workshopu také prozradil své plány na další projekt – webovou aplikaci usnadňující podávání žádostí o informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Po úvodní prezentaci existujících aplikací se rozvinula debata, jak je co nejefektivněji využít pro aktivní účast na veřejném životě, co by na nich šlo zlepšit a jaké materiály pro zajímavé kauzy by mohly odkrýt. Jako nosná témata pro další zkoumání byly jmenovány např. monitoring financování politických stran, sledování prodejů městských pozemků nebo podezřelé výsledky projektů čerpajících evropské dotace.

Tweet

Diskutována byla také potřeba bližší spolupráce tvůrců aplikací s pedagogy základních a středních škol, kteří by tyto nástroje mohli využívat ve výuce, tedy pokud by měli k dispozici potřebná rozšíření a manuály. Zmíněno bylo též vytvoření databáze „milenek a matek“ zadavatelů veřejných zakázek, které jsou nezřídka zapleteny v klientelistických strukturách. Ohlasy vzbudil návrh na vytvoření gamifikační platformy, kde by ti nejaktivnější řešitelé kauz získávali hrdinské odznáčky a soutěžili o přední místa v žebříčku informovaného občana.

Tweet

Z celého večera vznikla stránka na síti Storify a také stručný záznam, díky kterému si můžete pročíst všechny zajímavé nápady a formou komentářů přispět nápadem vlastním. Sešlo se mnoho pozoruhodných podnětů a účastníci příštího občansky investigativního workshopu už budou rozvíjet konkrétní témata a společně pracovat s reálnými daty. Budete mezi ně patřit i vy a váš laptop?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYBIČKOVÁ, Michaela. Novomediální investigativní workshop občanské participace. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13825. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13825

automaticky generované reklamy