Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

(Nejen) mládeži nepřístupno

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

(Nejen) mládeži nepřístupno

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení čtenáři,

při pročítání článků říjnového čísla zaznamenáte, že řada z nich se věnuje problematice přístupu k informacím a dokumentům, což je klíčový aspekt informační činnosti – k čemu jsou skvěle zpracované, uspořádané a klasifikované texty, obrázky, zvukové nahrávky nebo videa, pokud se k nim uživatel rychle a efektivně nedostane? Takové informace pro uživatele vlastně neexistují – a pokud se informace nedostane ke svému uživateli, de facto neexistuje vůbec, jak v rozhovoru s M. Lorenzem dovozuje filozof a informační vědec uruguayského původu Rafael Capurro. („Pokud by lidé nebo jakýkoliv jiný systém schopný interpretovat text úplně zmizeli, pak by knihovny nebo internet nebo... byly, přesně řečeno, nesmyslné. “)

K tomu, aby se uživatel k požadovanému obsahu dostal „lépe a radostněji“, je vyvíjena řada nástrojů. V aktuálním čísle za příklady těchto technických pomůcek může posloužit technologie Shibboleth, která se používá ke snadnému ověření totožnosti uživatele při jeho přístupu k licencovaným elektronickým informačním zdrojům, nebo třeba ukázka dvou konkrétních OPACů nové generace, které mají uživatelům usnadnit a rozšířit přístup k obsahu (nejen) knihovních katalogů. Do třetice lze posloužit příkladem nové služby Bing Visual Search, která je jedním z mnoha pokusů o efektivní vyhledávání pomocí vizualizace informací.

Sebelepší nástroje však selhávají, pokud není přístupný obsah. A na obsah uživatel přečasto „nedosáhne“ kvůli licenčním, resp. obecně autorskoprávním omezením. Dostávají se tu do rozporu faktické možnosti současných technologií (internet, masivní digitalizace), efektivita přístupu k informacím, potřeby a chování uživatelů (zvláště generace Googlu) a stávající legislativa. Na tuto problematiku naráží Z. Matušík ve své zprávě o dvou odborných akcích v Rakousku i J. Lukavec v eseji o budoucí roli knihoven ve století digitalizace a Googlu, která je podnětná i v dalších směrech – do širšího kontextu zasazuje např. nově zpřístupněnou budovu Národní technické knihovny (o které si můžete přečíst v samostatném článku).

Tím se dostáváme k poněkud jinému významu přístupu – přístupu do prostor, ve kterých jsou poskytovány informační služby. Stále větší část těchto služeb je však poskytována online, virtualizuje se a původní fyzické místo nachází své oprávnění pouze tehdy, pokud funguje hlavně jako sociální a kulturní prostor. O tom mj. hovořili účastníci tradiční konference Knihovna a architektura.

Otázkám přístupu bychom se mohli věnovat ještě z mnoha dalších stran, teď už vás však nechceme zdržovat od přístupu ke všem článkům, které vás v říjnovém čísle Ikara zaujmou. Přístupné čtení!

Na závěr jen drobná poznámka: pokud snad někoho zklamal obsah editorialu s ohledem na mnohoslibnost jeho titulku, dovolujeme si nabídnout malou kompenzaci v podobě ohlédnutí za událostí, která se odehrála 5. září t. r. v roztockém zámku. Právě tehdy a právě tam redakční kolegyně Iva Celbová pojala za manžela Patrika Malinu a stala se paní Malinovou. Větší část redakce se těchto šťastných chvilek zúčastnila, a mohla tak s četnými blahopřáními doprovodit kolegyni nejen do přístavu manželského, ale i toho skutečného – svatební veselice totiž probíhala na parníku brázdícím vltavské vody na trase Roztoky u Prahy – Praha. Na palubě plavidla také novomanželé podstoupili tajemný obřad k uctění aztécké bohyně plodnosti Xochiquetzal, o němž přineseme zprávu v silvestrovském čísle našeho časopisu. Prozatím alespoň několik dokumentárních fotografií z oficiální části akce.

Nevěsta a ženich před tím, než vyřkli své

Nevěsta a ženich před tím, než vyřkli své "Ano".

Nevěsta přijímá tajný vzkaz od Vojtáška juniora. Zpovzdálí přihlíží též Štogr junior.

Nevěsta přijímá tajný vzkaz od Vojtáška juniora. Zpovzdálí přihlíží též Štogr junior.

Po obřadu přípitek.

Po obřadu přípitek.

Pohledy do budoucnosti.

Pohledy do budoucnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. (Nejen) mládeži nepřístupno. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 10 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-13260. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13260

automaticky generované reklamy
registration login password