Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Risk management 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 21.737 x 2
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 21.352 x 1
Digitalizace – co tím myslíte? 1999, ročník 3, číslo 11 Informační technologie a elektronická komunikace 21.248 x 2
Kognitívne a afektívne aspekty informačného správania pri interakcii s agentom na vyhľadávanie informácií 2008, ročník 12, číslo 7 Informační věda 21.239 x 5
Teoretický rámec indexace pohádek 2006, ročník 10, číslo 4 Pořádání informací 21.192 x 7
Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů 2003, ročník 7, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 21.088 x 0
Představení nové budovy Národní knihovny 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 21.024 x 7
Je elektronická kniha (eBook) dalším stupněm v evoluci publikování dokumentů? 2001, ročník 5, číslo 10 Elektronické publikování 20.871 x 2
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 20.774 x 2
Autority a Wikipedie našly společnou řeč 2006, ročník 10, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 20.728 x 1
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 20.629 x 1
Nové předpony násobků binární jednotky informace 2002, ročník 6, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 20.410 x 3
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 20.342 x 1
Anglická počítačová terminologie: volání po jednotě aneb Proč vznikl nový on-line slovník SPOT 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 20.233 x 1
Elektronické peníze 2001, ročník 5, číslo 10 Právo v informační společnosti 20.151 x 7
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 20.143 x 5
Ikaros není Ikarus 2004, ročník 8, číslo 13 Public relations 20.062 x 3
Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení 2005, ročník 9, číslo 8 Elektronické publikování 19.982 x 0
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 19.978 x 2
Národní technická knihovna otevřela své brány 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 19.938 x 2

Stránky