Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 14.657 x 2
1001 knih, které musíte přečíst, než zemřete 2012, ročník 16, číslo 5 Recenze 14.662 x 0
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.687 x 2
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.695 x 4
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 14.714 x 1
Licence Creative Commons a jejich česká verze (Lukáš Gruber) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 14.722 x 2
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 14.727 x 1
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.772 x 0
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.784 x 1
Nový elektronický zdroj odborných textů z oboru Informační studia a knihovnictví 2003, ročník 7, číslo 2 Odborné vzdělávání 14.787 x 4
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.794 x 0
OPAC Carmen 2010, ročník 14, číslo 12 Pořádání informací 14.800 x 1
Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy 2003, ročník 7, číslo 12 Odborné vzdělávání 14.828 x 1
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.866 x 1
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 14.897 x 1
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.912 x 2
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.913 x 0
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 14.916 x 2
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.955 x 4
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 14.980 x 4

Stránky

registration login password