Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
V českotěšínské knihovně 2005, ročník 9, číslo 2 Nad webovými stránkami knihoven 5.082 x 0
Navštěvujeme webové stránky našich knihoven 2002, ročník 6, číslo 1 Nad webovými stránkami knihoven 5.606 x 0
V teplické knihovně 2003, ročník 7, číslo 12 Nad webovými stránkami knihoven 5.874 x 0
V říčanské knihovně 2007, ročník 11, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 6.578 x 4
V liberecké knihovně 2006, ročník 10, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 8.021 x 1
V opavské knihovně 2007, ročník 11, číslo 7 Nad webovými stránkami knihoven 7.124 x 4
V urbanické knihovně 2005, ročník 9, číslo 3 Nad webovými stránkami knihoven 5.366 x 0
Ve vsetínské knihovně 2003, ročník 7, číslo 11 Nad webovými stránkami knihoven 7.410 x 0
V "mokré" knihovně 2006, ročník 10, číslo 9 Nad webovými stránkami knihoven 5.802 x 0
Fyzika 2004, ročník 8, číslo 9 Oborové webové stránky 7.010 x 5
Matematika 2004, ročník 8, číslo 5 Oborové webové stránky 9.129 x 3
Chemie 2004, ročník 8, číslo 4 Oborové webové stránky 10.334 x 1
CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu 2004, ročník 8, číslo 11 Oborové webové stránky 6.793 x 0
Astronomie 2004, ročník 8, číslo 8 Oborové webové stránky 7.178 x 0
Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 7.324 x 1
Národní filmový archiv a elektronické zdroje v oboru filmu a kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.000 x 0
Jazyková poradna na internetu 2006, ročník 10, číslo 4 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 29.577 x 1
COLLATE - vytváření nového informačního zdroje v oblasti kinematografie 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.947 x 0
Cesta středem Evropy: unikátní veduty k vidění v Západočeském muzeu 2004, ročník 8, číslo 6 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 17.316 x 0
Elektronické informační zdroje v oblasti hudby (odborné bibliografické a pramenné databáze) 2002, ročník 6, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 11.594 x 0

Stránky