Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

V litvínovské knihovně

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

V litvínovské knihovně

0 comments
Autoři: 

Když jsem na sklonku roku 2000 našel pomocí svého oblíbeného vyhledávače AllTheWeb adresu stránek litvínovské knihovny, měl jsem radost nejen proto, že to byla již 157. česká knihovna, která začala využívat internet k informování o sobě, ale i proto, že jsem lokální patriot a fandím severočeským knihovníkům.

Stránky litvínovské knihovny poskytovaly v tu chvíli údaje o výpůjční době, zaměstnancích i nabízených službám a byly upravovány v prosinci 2000, takže získaly za aktuálnost 5 bodů. Za celkovou úroveň i za úroveň adresních údajů (chyběla e-mailová adresa) jsem však musel jeden bod ubrat.

Během následujícího roku byla adresa stránek litvínovských knihovníků zařazena alespoň do Pávkova adresáře. Příliš se však její obsah nezměnil. Z nápisu pod fotografii budovy jsem se v prosinci 2001 sice dozvěděl, že v roce 2001 oslaví (ten budoucí čas tam byl!) městská knihovna 95. výročí svého založení, ale že má dokonce funkční online katalog na webu od 24. října 2001, prozradily až firemní stránky LANia.

Když jsem v prosinci roku 2002 znovu navštívil adresu litvínovské knihovny, zarazilo mne, že nápis o chystané oslavě ze stránek nezmizel. Zkusil jsem proto opět americký vyhledávač a opět jsem s ním uspěl. Adresa však byla jiná a i stránky bohatší. V katalozích Seznamu, Atlasu, Centra, Redboxu, Caramby ani Quicku nebyla přitom o nich ani zmínka a i Pávkův seznam nadále uváděl starou adresu. Prostějovský katalog, i když data o litvínovské knihovně v něm byla aktualizována 30. října 2001, se rovněž snažil každého přesvědčit, že litvínovské knihovna žádné stránky na webu nevystavuje! Podobně chyběl odkaz na nové stránky litvínovské knihovny i v jinak spolehlivém soupisu D. Tkačíkové.

Zařaďme si jejich stránky do našich záložek a společně se podívejme, čím mohou kromě utajování zaujmout.

Webmaster nebyl příliš nápaditý ve výběru barev, stránky opatřil tmavě modrým podkladem a většinu nápisů obarvil žlutě. Výjimkou je snad jen černobílá kresba otevřené knihy, hrnku a brýlí vlevo nahoře. Podle označení obrázku jako logo.gif se má zřejmě jednat o symbol knihovny. Pod logem je menu s jedenácti nabídkami.

První se jmenuje Knihovna a nabízí kontaktní adresu, seznam dvanácti pracovníků, z nichž pět má vlastní e-mailovou adresu, kontakt na zřizovatele, jímž je městský úřad a z jehož stránek se na stránky knihovny rovněž dostaneme (přes nabídku zvanou Kultura). Tato skutečnost však neomlouvá litvínovské knihovníky, že se dosud nezaregistrovali do žádného internetového katalogu. Jsou tu i odkazy na osm knihoven z blízkého okolí včetně krajské ústecké a krajské liberecké. Kupodivu však ne na krajskou karlovarskou, i když do ní je to blíže než do Liberce. Studenty ÚISK potěší, že se zde najde i link na Tuláka po webu.

Druhá nabídka dostala název Informace a litvínovští knihovníci do ní zařadili otvírací dobu a ceník. Po jeho prostudování jsem měl pocit, že litvínovští čtenáři zacházejí se zapůjčenými knihami tak neopatrně, že poškození obalu knihy musí být sankcionováno pětikorunou a poškození čárového kódu dokonce dvojnásobnou částkou.

Třetí nabídka mne stručně seznámila s historií tohoto kulturního zařízení, která se odvíjí od roku 1906. Této pasáži by prospělo doplnění obrazovým materiálem, podobně jako to učinili třeba klatovští nebo strakoničtí knihovníci.

Čtvrtá nabídka informuje pouze o otvírací době dvou poboček a o jejím personálním složení. Ani z páté nabídky jsem se toho příliš nedozvěděl, i když se jmenuje Online katalog. V době mého prohlížení nebyla funkční, což potvrdil i červený čtvereček v seznamu knihoven užívajících online katalog LANia. Mimochodem, stránky tohoto producenta knihovnických systémů jsou často aktualizovány a způsobem, jak informují o zavádění svého systému do českých knihoven, by se měly inspirovat referenční stránky jejich konkurentů KP-sys či Cosmotronu. Pomohlo by to všem knihovnám, které stále zvažují, jaký systém koupit.

Šestá nabídka nazvaná Internet poskytuje informace o poplatcích a možnosti koupit si zvýhodněnou internetkartu. Je tu vystaven i provozní řád.

Více mne zaujala následující nabídka připravovaných akcí (Akce měsíce) včetně soutěže o nejhezčí valentýnské srdíčko i nabídka nazvaná Ediční činnost. Knihovna v ní představila obálky tří svých publikací, mimo jiné i sborníku prací litvínovských školáků nazvaného "Nepište do šuplíku". Otištěný údaj, že sborníček byl rozeslán do regionálních knihoven, jsem prověřil pomocí Jednotné informační brány, kdy jsem jej nechal současně vyhledat v knihovnách, které mají ze zákona nárok na povinný výtisk, v souborném katalogu LANius a ve vědeckých knihovnách v Liberci, Ostravě a Plzni. Výsledek byl žalostný – sborník se našel jen ve fondu liberecké KVK. Při prohlížení katalogů, které nejsou přístupné přes Jednotnou informační bránu, jsem ještě uspěl u mosteckých kolegů a ve své domácí knihovně. Nedodání záznamu mosteckými knihovníky do souborného katalogu LANia se dá vysvětlit žánrem sborníku (souborný katalog nezachycuje beletrii), nepřístupnost ústeckého katalogu přes Jednotnou informační bránu technickými problémy. Ale už se odstraňují...

Ani další dvě nabídky na hlavní stránce litvínovské knihovny nebyly příliš bohaté na množství údajů. V Partnerství jsem se dozvěděl o názvech tří institucí (nikoliv však o adresách stránek, pokud mají), v Novinkách většinou již to, co bylo uvedeno v nabídce nazvané Internet.

Nejvíce jsem si paradoxně početl až v poslední nabídce nazvané dost kuriózně Informační centrum. Nejprve jsem se domníval, že je to název jakési instituce, později jsem usoudil, že webmaster asi nevěděl, jak nazvat jedenáctou nabídku, do níž soustředil zajímavé údaje o Litvínově, jako je územně správní příslušnost Litvínova v poledních 3 stoletích, rodokmen Valdštejnů, zajímavosti o městě a o litvínovských významných osobnostech. Ta poslední nabídka bude jistě ještě dopracována, protože napsat jen, že Hana Trojáková vystudovala gymnázium v Litvínově, mi připadá nedostatečné, aby byla zařazena mezi osobnosti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Aleš. V litvínovské knihovně. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 2 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11217. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11217

automaticky generované reklamy
registration login password