Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 4.134 x 0
Nová podoba výzkumu (James Pringle) 2007, ročník 11, číslo 5/2 El. inf. zdroje - s novými možnostmi k tradičním cílům 4.132 x 1
Big Brother Awards 2012 2013, ročník 17, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 4.130 x 0
Komerční využití kulturního dědictví v pameťových institucích (Zinaida Manzhukh) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Digitální knihovny: brány do naší minulosti 4.125 x 1
K otázce pokrytí publikační aktivity českých vysokých škol v bibliografických bázích dat (Jaroslav Šilhánek) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Evaluace výsledků vědecké práce s pomocí e-zdrojů 4.120 x 1
Komunitní konference KOKON 2015 2015, ročník 19, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 4.119 x 3
Spolupráce mezi MěK Ústí nad Orlicí a starosty malých obcí okresu Ústí nad Orlicí v oblasti veřejných informačních služeb (Jana Kalousková) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Veřejné informační služby a e-government 4.118 x 0
Instantní tajemno z knih 2011, ročník 15, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 4.114 x 0
O jednom nekonvenčním vědecko-informačním centru (Pavel Klán) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Role informačních pracovníků v procesu vzdělávání 4.113 x 2
Seminář o informačních zdrojích o EU 2003, ročník 7, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 4.111 x 0
Prezentace posterů (různí autoři) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Posterová sekce 4.110 x 0
16. mezinárodní konference knihovnických konsorcií ICOLC 2015, ročník 19, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 4.110 x 1
Zjednodušená legislativa EU a její prezentace na internetu (Jitka Hradilová) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.106 x 0
Zakončení konference (Vladimír Karen) 2004, ročník 8, číslo 5/2 Propagace informačních zdrojů a služeb 4.105 x 0
Z České školy na Ikaros 1998, ročník 2, číslo 9 Editorial 4.105 x 0
Veřejný přístup k dokumentům o EU (Michael Duero) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Informační zdroje a služby ve světle vstupu ČR do Evropské unie 4.100 x 1
Politika EU v oblasti „Open Access“ – výzvy, přínosy (Jindra Planková) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Přístup k informacím: Otevřeno 4.100 x 1
Jak nalézt a využívat netextové informace pro své prezentace prostřednictvím aplikací Web 2.0 (Patrick Danowski) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Vyhledávání na webu a institucionální heterogenní zdroje 4.100 x 0
Pokročilé vyhledávací služby (nejen) pro DMS (Pavel Kocourek) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Knowledge management externích inf. zdrojů a systémy pro správu el. dokumentů 4.099 x 0
Jaké informace raději (snadněji, rychleji) hledáte na Internetu než v tradičních zdrojích? 1998, ročník 2, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 4.097 x 1

Stránky