Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.569 x 10
Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi 2003, ročník 7, číslo 7 Rozhovor 13.567 x 1
Knihovnický happening 2008 a něco kolem (z poznámek pražské knihovnice) 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.564 x 0
Komunitní role veřejných knihoven 2004, ročník 8, číslo 4 Informační gramotnost 13.556 x 1
Kde jsi, Google Latitude? 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 13.540 x 3
Nový web věnovaný prof. Karlu Kuchařovi 2014, ročník 18, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.535 x 0
GEOBIBLINE: online ke geografii 2009, ročník 13, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 13.530 x 1
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.515 x 3
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a dopad internetu a digitalizace na metody její práce s informacemi 2005, ročník 9, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 13.504 x 2
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.480 x 1
TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační věda 13.453 x 0
Frankfurtský knižní veletrh v zajetí arabského světa 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.424 x 0
Jak být občanem informační společnosti : kurzy informační gramotnosti organizované maďarskými veřejnými knihovnami 2006, ročník 10, číslo 5 Informační gramotnost 13.418 x 1
Aktualizace českého překladu MeSH 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.402 x 2
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.393 x 0
Kanada 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 13.360 x 3
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 13.284 x 7
Projekt Volby 2006 2006, ročník 10, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 13.253 x 1
V Praze proběhla národní konference o znovuvyužití informací veřejného sektoru 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 13.247 x 1
Péče o zákazníky, řízení změny a strategické plánování očima Simona Francise 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.240 x 3

Stránky