Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 12.544 x 0
Komunikace s občany – strategická priorita informační politiky Evropské unie 2006, ročník 10, číslo 7 Informační politika 12.539 x 2
Z39.50 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 12.534 x 4
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 12.522 x 1
Automatizace v knihovnách České republiky 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 12.519 x 3
Obor informační a informatický – několik poznámek z terminologické historie 2009, ročník 13, číslo 9 Oborová terminologie 12.519 x 0
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 12.503 x 5
Konkurenční zpravodajství anebo nelegální špionáž? 2010, ročník 14, číslo 1 Ekonomika v informační společnosti 12.496 x 2
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy má nově proděkana pro informační zdroje 2006, ročník 10, číslo 4 Rozhovor 12.493 x 1
Citační manažery 2015, ročník 19, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 12.479 x 3
Toolbary pro vyhledávání informací na internetu 2004, ročník 8, číslo 9 Vyhledávání informací na internetu 12.474 x 0
Knihovnické a informační systémy a služby na SOŠ profesora Švejcara v Plzni 2007, ročník 11, číslo 6 Odborné vzdělávání 12.441 x 1
Architektúra informačných systémov procesného portálu pre prepravu a logistiku 2005, ročník 9, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 12.424 x 0
Připravuje se nová koncepce rozvoje knihoven v České republice 2010, ročník 14, číslo 5 Informační politika 12.405 x 2
Evidence based - důkazy, svědectví, fakta, nebo doklady? 2005, ročník 9, číslo 3 Oborová terminologie 12.383 x 1
Knihovnické odbory protestují proti návrhu reformy veřejných financí 2003, ročník 7, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 12.381 x 0
Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 12.380 x 0
Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus 2004, ročník 8, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 12.373 x 1
Kdo je nejvýznamnější tváří českého internetu? 2009, ročník 13, číslo 6 Editorial 12.317 x 0
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.310 x 0

Stránky