Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům

Čas nutný k přečtení
20 minut
Již přečteno

Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Městská knihovna v Praze (MKP) připravila v roce 2002 ke svému 111. výročí založení (1.7.1891) rozsáhlou informační a propagační kampaň, doprovázenou ústředním heslem "již 111 let Vám nabízíme informační a kulturní bohatství světa". V rámci kampaně byla realizována řada akcí, mj. byla vydána informační brožura o historii, současnosti a trendech vývoje MKP, 20.6.2002 byla uspořádána tisková konference oficiálně kampaň zahajující, byl připraven společenský večer pro zaměstnance knihovny, anketa "Co pro mne znamená knihovna", projekt "MKP uvádí a doporučuje" a další. Kampaň měla vrcholit slavnostním křestem informačního a propagačního CD-ROM, který byl naplánován na pondělí 2.12.2002 do Velkého sálu MKP. Tento záměr však zhatily srpnové povodně, po nichž se MKP orientovala na nezbytnou rekonstrukci prostor i fondů a příprava výročního CD-ROM ztratila svou prioritu.

CD-ROM tak byl uveden až 23.června 2003 (souběžně s výroční zprávou MKP za rok 2002), a to pouze interně, bez větší publicity (informace o CD-ROM již před tím proběhla na Inforu a dalších odborných akcích). Obsah CD-ROM však byl již na konci října 2002 v plném rozsahu zpřístupněn na www stránkách http://111.mlp.cz (pokud tedy nemáte přístup k CD-ROM, uvedené stránky jej plně zastupují). CD-ROM byl podle informací J. Štěrbové z MKP vydán v počtu 10 000 ks výlisků, distribuce probíhá vlastními silami a prostřednictvím spolupracujících institucí (např. městské úřady, školy, některá knihkupectví, neziskové organizace, výstavní instituce, Český rozhlas, Zoologická zahrada v Praze a další). Hlavní cílovou skupinou CD-ROM jsou potenciální čtenáři a uživatelé MKP, kteří se tímto způsobem mají dozvědět o existenci, funkcích a službách knihovny.

Na CD-ROM i www stránkách (obě média mají téměř totožný obsah i strukturu) naleznete všechny informace, jejichž zpřístupnění MKP slibovala v průběhu loňské propagační kampaně. Jedná se o tyto položky:

"Doporučujeme ke studiu" - sekce obsahující výběr 1332 titulů naučných dokumentů z fondu MKP uspořádaný do 18 obecných a 111 specifických tematických tříd (každá specifická třída tedy obsahuje 11+1 titul). Ke každému titulu je připojen bibliografický záznam a dvě informativní anotace (jedna velmi stručná, informující o tematice díla, druhá obsáhlejší, popisující obsah titulu). Seznam lze v podstatě charakterizovat jako doporučující bibliografii, zároveň má však uživateli sloužit jako reprezentativní ukázka skladby fondu MKP, což je explicitně uvedeno i v záhlaví seznamu - "Představujeme knihovní fond Městské knihovny v Praze".

"Stojí za to si přečíst" - oddíl zahrnující 1332 beletristických titulů uspořádaných do 12 (11+1) žánrů; každý žánr tedy obsahuje 111 položek vybraných z fondu (katalogu) MKP. Struktura je obdobná jako u naučných titulů (bibliografický záznam a dvě informativní anotace); seznam má opět charakter doporučující bibliografie s druhým (či vzhledem k propagačnímu zaměření CD-ROM snad i prvním) plánem spočívající v prezentaci fondu MKP.

"Co pro mne znamená knihovna?" - 111 odpovědí na uvedenou anketní otázku, které MKP poskytly nejen známé osobnosti knihovnického, kulturního a společenského života, ale i běžní uživatelé a čtenáři.

"Proč chodit do knihovny" - text MKP, ve kterém uvádí "11+1 dobrý důvod, proč být čtenářem Městské knihovny v Praze".

"Městská knihovna v Praze..." - obsáhlá sekce zahrnující podrobné informace o historii MKP, její současné struktuře, funkcích, činnosti, fondech a službách, dále zde lze nalézt strategii rozvoje MKP do r. 2005 (v kapitole "MKP - knihovna pro 21. století"), terminologický slovníček základních výrazů z oblasti knihovnictví, stručné informace o srpnové povodni v r. 2002 v hlavní budově MKP a pobočkách MKP (včetně krátkého - stopáž 5:32 min. - videozáznamu; podrobné informace o povodni 2002 v MKP včetně záznamu událostí "minutu po minutě" naleznete ve výroční zprávě MKP za rok 2002) a také originální výtvarné, literární a hudební práce některých zaměstnanců MKP.

"...a její partneři" (sekce je pouze na CD-ROM) - seznam 57 institucionálních i individuálních partnerů MKP.

"Instalace programů" (sekce je pouze na CD-ROM) - obsahuje vybrané instalační programy některých aplikací, sloužících pro práci s dokumenty nebo internetem (např. Acrobat Reader, Mozilla, Winamp a další).

"Tiráž a Titulky" - zahrnuje přehled osob, které přispěly ke vzniku obsahu CD-ROM, a další ediční údaje.

Dále jsou na CD-ROM uvedeny jako samostatné sekce odkazy na www stránky MKP a na www katalog MKP.

Celková kvalita obsahu CD-ROM je na vysoké úrovni a plně koresponduje s jeho informačním a zejména propagačním charakterem. Obsah CD-ROM je strukturován přehledným způsobem, grafický design je špičkový, úvodní znělka Davida Krpaty z MKP (další své práce prezentuje právě na CD-ROM) je nevtíravá. Domnívám se proto, že z hlediska obsahu i jeho formy CD-ROM bezezbytku naplňuje svoje poslání informačního a propagačního produktu, tedy přitažlivou formou seznamovat potenciální uživatele a případné další zájemce s významem, činností, funkcemi a možnosti využití Městské knihovny v Praze.

Přestože je CD-ROM určen primárně pro českého uživatele, zarážející je skutečnost, že se MKP nepokusila jeho prostřednictvím oslovit také své jinojazyčné příznivce, podpůrce a další zájemce, např. formou redukovaného obsahu v cizím jazyce (např. angličtině) nebo alespoň cizojazyčnou upoutávkou s odkazem na existující anglickou či německou verzi www stránek MKP.

Tato vada na kráse nás vede k tomu, abychom se po úvodním laudatiu podívali na obsah CD-ROM okem přísně bedlivým a odborným, zda nenalezneme nějaké další nedostatky či opomenutí nebo snad i náměty či podněty pro další práci nebo alespoň zamyšlení.

Vzhledem k tomu, že CD-ROM i www stránky http://111.mlp.cz jsou kromě dvou méně podstatným položek (viz výše) identické, postrádám explicitnější propojení mezi nimi. Na CD-ROM je v "Tiráži a Titulcích" pouze odkaz na hlavní stránku knihovny, na www stránce v téže sekci je omylem uvedena totožná informace ("Uzávěrka obsahu tohoto CD byla ke dni 31. 10. 2002, aktuální informace jsou k dispozici na webové stránce MKP."). Kromě této omylem uvedené poznámky se na www stránkách nedozví případný zájemce ani o existenci CD-ROM, ani o možnostech jeho získání či distribučních kanálech.

U obou doporučujících bibliografií (tedy Doporučujeme ke studiu a Stojí za to si přečíst) můžeme jen litovat, že se jejich autoři více nerozepsali o způsobu výběru jednotlivých titulů, který by odbornou obec - i vzhledem k výjimečnosti tohoto počinu - jistě zajímal. Možná by bylo zajímavé metodologii výběru, pokud se ovšem nejedná o chráněné know-how MKP, dodatečně zveřejnit v některém odborném periodiku. Vzhledem k neznámé metodologii výběru a k formálním omezením (11+1, resp. 111 knih v každé kategorii) nemá smysl výběr jednotlivých položek podrobně hodnotit; případná kritika výběru i zařazení některých autorů či titulů by nutně musela být pouze subjektivní - např. v sekci dětské literatury sice nacházím své dříve oblíbené Indiány z Větrova, Ransomův Boj o ostrov, Petiškovy Staré řecké báje a pověsti i Knížku Ferdy Mravence, na druhou stranu nenacházím např. Stanevova Ježka Pospíchálka a želvu Loudalku, ani jednoho Nosovova Neználka (nyní Knižním klubem vydaného v reedici), ale, a to zejména, ani jeden titul snad nejčtenějších dětských knih, verneovek (po jednom verneovském titulu však obsahují "dospělácké" kategorie Fantastická literatura a Vědecko-fantastická literatura - sic!), mayovek a českých foglarovek - že by nebyly zařazeny právě proto, že jsou tak známé a oblíbené? A navíc, kam odletěli Karafiátovi Broučci, kam se schoval Kája Mařík a kde se toulá Kiplingův Mauglí? A co na to Jan Tleskač?

Domácí i zahraniční detektivní literatura je zajisté bohatší než uvedený výběr 43 autorů (chybí např. Eduard Fiker, stále čtený a v reedicích vydávaný Jiří Marek a jeho hříšní lidé města pražského, Škvoreckého páter Knox, ze zahraničních autorů, vydávaných např. v kvalitní edici detektivních novel "3x", chybí třeba Patricia Highsmithová a její čtenářsky úchvatné vraždy z posedlosti, John D. MacDonald a jeho akční Travis McGee, Martha Grimesová a její Richard Jury z NSY (New Scotland Yard) nebo Simon Brett a jeho detektiv-amatér Charles Paris; z dalších autorů chybí např. brilantní G. Chesterton, D. Du Maurier (i když její Hospoda Jamajka je na hranici žánru a autorka je zastoupena 4x ve třech jiných kategoriích) a z francouzské oblasti např. autoři Auguste le Breton a Léo Malet.

V jiné kategorii s poněkud nejasným názvem "Milostná literatura a literatura s ženskou tematikou" postrádám zejména Boccacciův Dekameron, Portnoyův kompex Philipa Rotha, Ďábla v těle Raymonda Radigueta, cokoliv od Anais Nin a klasickou Emannuelu E. Arsanové. Pravda, u posledních dvou položek se jedná spíše o literaturu erotickou než milostnou, ale nevidím důvodu, proč se této oblasti písemnictví vyhýbat.

Touto subjektivní doplňovací kritikou bychom jistě mohli pokračovat u každé kategorie beletrie i naučné literatury (zde by naše práce byla ještě podstatně obtížnější), ale jak jsme uvedli výše, valného smyslu by to nemělo. Pokusme se proto alespoň provést malý srovnávací průzkum vycházející z jednoho z mnoha soupisů typu "nejdůležitější knihy za posledních 100 let", v našem případě ze seznamu 40 nejdůležitějších knih vydaných v posledních 75 letech, který zveřejnil časopis World Literature Review a Oklahomská univerzita:


Anglické vydání České vydání (rok nejnovějšího vydání) Titul je na CD-ROM MKP Autor/ka je na CD-ROM MKP
To the Lighthouse - Virginia Woolf K majáku (1965) ANO ANO
Gypsy Ballads - Federico Garcia Lorca Cikánské romance (1999) ne ne
The Tower - William Butler Yeats ? ne ne
The Sound and the Fury - William Faulkner Hluk a vřava (1997) ne ne
Turning Point (I strofí) - Giorgios Seferiades ? ne ne
Residence on Earth - Pablo Neruda Sídlo na zemi (1976) ne ne
Independent People - Halldór Laxness Svobodný lid (1949) ne ne
Requiem - Anna Akhmatova ? ne ANO
Mother Courage and Her Children - Bertolt Brecht Matka Kuráž a její děti (1994) ne ne
The Stranger - Albert Camus Cizinec (1997) ne ne
The Four Quartets - T. S. Eliot ? ne ne
Ficciones - Jorge Luis Borges Artefakty (1969) ne ne
The Day Before Yesterday - S. Y. Agnon ? ne ne
Snow Country - Yasunari Kawabata Sněhová země. In Pět japonských novel (1969) ne ne
The Labyrinth of Solitude - Octavio Paz ? ne ne
Waiting for Godot - Samuel Beckett Čekání na Godota (2001) ne ne
Invisible Man - Ralph Ellison Neviditelný (1981) ne ne
The Old Man and the Sea - Ernest Hemingway Stařec a moře (1985) ne ANO
In Country Sleep - Dylan Thomas Svlékání tmy (1988) ANO ANO
The Lost Steps - Alejo Carpentier Ztracené kroky (1967) ne ne
The Devil to Pay in the Backlands - Joao Guimaraes Rosa ? ne ne
The Cairo Trilogy - Naguib Mahfouz ? ne ne
Voss - Patrick White Poušť Johanna Vosse (1980) ne ANO
Things Fall Apart - Chinua Achebe Svět se rozpadá (2003) ne ne
The Guide - R. K. Narayan Průvodce (1985) ne ne
The Tin Drum - Günter Grass Plechový bubínek (2001) ne ANO
A House for Mr. Biswas - V. S. Naipaul Dům pro pana Biswase (1982) ne ne
The Book of Disquiet - Fernando Pessoa Kniha neklidu (1999) ne ANO
The Golden Notebook - Doris Lessing ? ne ne
Pale Fire - Vladimir Nabokov ? ne ANO
The Time of the Doves - Mercé Rodoreda ? ne ne
One Day in the Life of Ivan Denisovich - Aleksandr Solzhenitsyn Jeden den Ivana Denisoviče (2000) ne ne
A Personal Matter - Kenzaburo Oe ? ne ne
Collected Shorter Poems 1927-1957 - W. H. Auden ? ne ne
One Hundred Years of Solitude - Gabriel García Márquez Sto roků samoty (1997) ne ne
House Made of Dawn - N. Scott Momaday Dům z úsvitu (2001) ne ne
Invisible Cities - Italo Calvino Neviditelná města (1986) ne ne
The Conservationist - Nadine Gordimer ? ne ne
Bells in Winter - Czeslaw Milosz ? ne ne
Red Sorghum - Mo Yan ? ne ne

Z tabulky vyplývá, že z 24 titulů publikovaných v češtině jsou v doporučující beletristické bibliografii pouze 2 (8 %) knihy a 6 (25 %) autorů. Pravda, výběr časopisu World Literature Review a Oklahomské univerzity můžeme považovat za subjektivní i kulturně determinovaný, podívejme se proto na poněkud objektivnější seznam, kterým je soupis držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Nyní budeme již sledovat pouze to, zda se na CD-ROM vyskytuje alespoň jedno dílo od uvedených autorů (seznam děl v tabulce je pouze informativní; tabulka je převzata z http://legolas.kvalitne.cz/nobel.html).


Rok udělení NC Autor/ka Dílo Autor/ka je na CD-ROM MKP
1901 Sully Prudhomme ne
1902 Theodor Mommsen ne
1903 Bjornstjerne Bjornson Rukavička (1922), Prach (1911), Selské povídky (1972), Veselý hoch (1910) a další ne
1904 Frédéric Mistral Zlaté ostrovy (1937), Mireio (1916) ne
1904 José Echegaray Mariana (1894), Světec či blázen (1893), Šílený bůh (1937), Mstitel, Velký Galeotto ne
1905 Henryk Sienkiewicz Quo vadis (1994), Ohněm a mečem (1986), Pan Wołodyjowski (1983), Křižáci (1995) a další ne
1906 Giosue Carducci Hněvy a smutky (1986), Hrozny v sloupoví (1967), Od pramenů Clitumna (1937) a další ne
1907 Rudyard Kipling Knihy džunglí (1991), Bajky i nebajky (1996), Povídky zednářské lože (1930) a další ne
1908 Rudolf Eucken ne
1909 Selma Lagerlöf Legendy o Kristu (1999), Löwensköldův prsten (1992), Liljecronův domov (1984) a další ne
1910 Paul Heyse Dva zajatci (1913) ne
1911 Maurice Maeterlinck Inteligence květin (1925), Život včel (1914), Život všekazů (1929), Život mravenců (1931) .... ne
1912 Gerhart Hauptmann Fantóm (1966), Atlantis (1961), Mořská panna (1938) .... ne
1913 Rabindranath Tagore ne
1914 --- cena nebyla udělena x
1915 Romain Rolland Dobrý člověk ještě žije (1973), Jan Kryštof (1966), Petr a Lucie (1997) a další ANO
1916 Verner von Heidenstam Pouť sv. Brigity (1917), Karolíni (1917), Svatý Jiří a drak (1938) ne
1917 Karl Gjellerup Poutníci světem (1928), G - Dur (1939) ne
1917 Henrik Pontoppidan Královský host (1921), Šťastný Per (1980) a další ne
1918 --- cena nebyla udělena x
1919 Carl Spitteler ne
1920 Knut Hamsun Mysterie (1982), Hlad (1959), Matka země (1970), Viktorie (1972) a další ne
1921 Anatole France Do lepších časů (1953), Touhy Jana Serviena (1927) a další ne
1922 Jacinto Benavente Vzbuzené zájmy (1939) ne
1923 William Butler Yeats Keltský soumrak (1996), Příběhy Ryšavého Hanrahana (1995), Objevy (1995) a další ne
1924 Wladyslaw Reymont Zaslíbená země (1984), Komediantka (1970), Sedláci (1951) a další ne
1925 George Bernard Shaw Pygmalion (1950), Čokoládový hrdina (1956), Pekelník (1952) a další ne
1926 Grazia Deledda Holubice a jestřábi (1991), Ztracený chlapec (1963) a další ne
1927 Henri Bergson Duše a tělo (1995), Smích (1993) ne
1928 Sigrid Undset Byla jsem nevěrná (1976), Jenny (1972), Kristina Vavřincová (1999), Šťastné dny (1990) a další ANO
1929 Thomas Mann Buddenbrookovi (1985), Doktor Faustus (1986), Vyvolený (1974) a další ne
1930 Sinclair Lewis Arrowsmith (1993), Babbitt (1995), Past na muže (1994) a další ne
1931 Erik Axel Karlfeldt Písně pustin a lásky (1939) ne
1932 John Galsworthy Sága rodu Forsytů (1991), Moderní komedie (1957) a další ne
1933 Ivan Bunin Tvé jméno je žena (1985), Život Alexeje Arseňjeva (1989), Pohár života (1990) a další ne
1934 Luigi Pirandello Kůň na měsíci a jiné povídky (1997), Nebožtík Mattia Pascal (1997) a další ne
1935 --- cena nebyla udělena x
1936 Eugene O`Neill Cesta dlouhým dnem do noci (1988), Ach, ta léta bláznivá (1977) a další ne
1937 Roger Martin du Gard ne
1938 Pearl Buck Dobrá země (1993), Příběh jednoho manželství (2000) a další ne
1939 Frans Eemil Sillanpää Umírala mladičká (1969), Srpen (1943), Lidé v letní noci ne
1940 --- cena nebyla udělena x
1941 --- cena nebyla udělena x
1942 --- cena nebyla udělena x
1943 --- cena nebyla udělena x
1944 Johannes V. Jensen Ledovec (1929), Lesy (1918), Loď (1930) a další ne
1945 Gabriela Mistral Vzkazy (1970) ne
1946 Hermann Hesse Červenec (1996), František z Assisi (1998), Narcis a Goldmund (1995), Stepní vlk (1989) a další ANO
1947 André Gide Penězokazi. Deník Penězokazů (1968), Vatikánské kobky (1967) a další ne
1948 Thomas Stearns Eliot Daň z minulosti (1984), Pustá země (1996), O básnictví a básnících (1991) a další ne
1949 William Faulkner Vesnice (1985), Město (1985), Panské sídlo (1987), Svatyně (1996) a další ne
1950 Bertrand Russell Logika, věda, filozofie, společnost (1993), Zkoumání o smyslu a pravdivosti (1975) a další ne
1951 Pär Lagerkvist Barabáš (1970), Čtyři příběhy o daleké pouti (1983), Trpaslík (1964) ne
1952 François Mauriac Klubko zmijí (1963), Beránek (1978), Umouněnec (1983), Tajemství Frontenaků (1993) a další ne
1953 Winston Churchill Druhá světová válka (1992), Mé životní začátky (1996), Do boje (1946) a další ne
1954 Ernest Hemingway Komu zvoní hrana (2000), Sbohem, armádo! (1999), Stařec a moře (1972) a další ANO
1955 Halldór Kiljan Laxness Salka Valka (1973), Rybí koncert (1978), Znovunalezený ráj (1984), Světlo světa (1959) a další ne
1956 Juan Ramón Jiménez Stříbrák a já (1961), Daleké zahrady (1981) ne
1957 Albert Camus Mor (1997), Zápisníky (1997), Léto (1999) a další ne
1958 Boris Pasternak Doktor Živago (1990), Malá Luversová (1969), Vzdušné tratě (1986) a další ANO
1959 Salvatore Quasimodo A náhle je večer (1984), Život není sen (1960) ne
1960 Saint-John Perse Kronika (1982) ne
1961 Ivo Andric Vezírův slon (1987), Most na Drině (1987), Trávnická kronika (1987) a další ne
1962 John Steinbeck Hrozny hněvu (1987), O myších a lidech (1965), Toulavý autobus (2000) a další ne
1963 Giorgos Seferis ne
1964 Jean-Paul Sartre Zeď (1992), Nevolnost (1993) a další ne
1965 Michail Šolochov Tichý Don (1979), Rozrušená země (1975), Osud člověka (1984) a další ne
1966 Nelly Sachs ne
1966 Samuel Agnon Šátek a jiné povídky (1999) ne
1967 Miguel Angel Asturias Kukuřiční lidé (1981), Pan president (1971), Hádání z vlastní ruky (1961) a další ne
1968 Jasunari Kawabata Hlas hory (2002), Příběh z dolního města na řece (1984), Tanečnice z Izu a jiné prózy (1988) ne
1969 Samuel Beckett Čekání na Godota (1986), Molloy (1996), Malone umírá (1997), Nepojmenovatelný (1998)... ne
1970 Alexandr Solženicyn Souostroví Gulag (1990), Rakovina (1992), Jeden den Ivana Děnisoviče a jiné povídky (2002) ne
1971 Pablo Neruda Veliký zpěv (1978), Sídlo na zemi (1976), Kapitánovy verše (1979), Básně (1952) a další ne
1972 Heinrich Böll Dům bez pána (1961), Ženy v krajině s řekou (1994), A anděl mlčel (1993) a další ANO
1973 Patrick White Oko uragánu (1978), Lidský strom (1962), Strom člověka (1984), Sukně z listí (1986) a další ANO
1974 Harry Martinson Kopřivy kvetou (1979), Cesty bez cíle (1961) a další ne
Eyvind Johnson Břehy a příboj (1967), Sny o růžích a ohni (1982), Za časů Jeho Milosti (1977) a další ANO
1975 Eugenio Montale Anglický roh (2001), Pelyněk s medem (1984) ANO
1976 Saul Bellow Herzog (1993), Humboldtův dar (1992), Krádež (1998), Ravelstein (2002) a další ne
1977 Vicente Aleixandre ne
1978 Isaac Bashevis Singer Golem (1999), Kajícník (1998), Kejklíř z Lublinu (2001), Král polí (1996) a další ANO
1979 Odysseus Elytis ne
1980 Czeslaw Milosz Mapa času (1990), Údolí Issy (1993), Pejsek u cesty (2000), Hymnus o perle (1992) a další ne
1981 Elias Canetti Zachráněný jazyk (1995), Pochodeň v uchu (1996), Hra očí (1998), Zaslepení (1998) a další ne
1982 Gabriel García Márquez Sto roků samoty (1997), Láska za časů cholery (1988), Kronika ohlášené smrti (1997) a další ne
1983 William Golding Pán much (1993), Dvojí jazyk (1997), Dědicové (1996), Věž (1989) ne
1984 Jaroslav Seifert Šel malíř chudě do světa (1987), Morový sloup (1984), Maminka (1997) a další ANO
1985 Claude Simon Příběh (1985), Vítr (1980) ne
1986 Wole Soyinka Silnice (1979), Bratr Jero v nesnázích (1988), Smrt a královský jezdec (1989) ne
1987 Josif Brodskij Jeden a půl pokoje (1998), Mramor (1997), Konec krásné epochy (1997) ANO
1988 Nadžíb Mahfúz Skandál v Káhiře (1968) ne
1989 Camilo José Cela Úl (1968), Větrný mlýn (1977), Rodina Pascuala Duarta (1960) ne
1990 Octavio Paz Luk a lyra (1992), Na břehu světa (1966), Pták vteřiny (1991) ne
1991 Nadine Gordimer Pátkova šlépěj (1989) ne
1992 Derek Walcott ne
1993 Toni Morrison Milovaná (1996), Jazz (1995), Ráj (2001), Velmi modré oči (1995) ANO
1994 Kenzaburó Oe Chov (1999), Mladík, který se opozdil (1978) ne
1995 Seamus Heaney Přezimování pod širým nebem (1999), Jasanová hůl (1998) ne
1996 Wislawa Szymborska Konec a počátek (1997), V Herakleitově řece (1985), Sůl (1965) ANO
1997 Dario Fo Svatý komediant František (2002), Archandělé nehrají biliár (1963) ne
1998 José Saramago Baltasar a Blimunda (2002) ne
1999 Günter Grass Plechový bubínek (2001), Širé pole (1998), Mé století (1999), Potkanka (1992) a další ANO
2000 Gao Xingjian ne
2001 V.S. Naipaul Dům pro pana Biswase (1982), V ohybu řeky (1985) ne
2002 Imre Kertész Kaddiš za nenarozené dítě (1998), Člověk bez osudu (2003) ne

Pokud opět shrneme výsledky vyplývající z tabulky, vychází nám, že z 99 nositelů Nobelových cen za literuturu je v doporučující bibliografii na CD-ROM uvedeno alespoň jedno dílo pouze 15 autorů. To je podíl 15 % z celkové počtu, který je poměrně malý i s přihlédnutím k tomu, že do češtiny nebyla přeložena díla všech nositelů Nobelových cen za literaturu. Poněkud příznivější je podíl autorů pro 2. pol. 20. století (1951-2002): 12 autorů zahrnutých na CD-ROM představuje 22 % všech nobelistů z daného období. Výpadky některých důležitých a do češtiny hojně překládaných nobelistů jsou však obzvláště tristní: Henryk Sienkiewicz, Rudyard Kipling, Anatole France, George Bernard Shaw, Thomas Mann, Winston Churchill (není ani v naučné části), Albert Camus (není ani v naučné části), John Steinbeck, Alexandr Solženicyn, Pablo Neruda, Saul Bellow či Kenzaburó Oe a další.

Tyto výsledky nám dovolují konstatovat, že - alespoň co se týče sekce "Stojí si za to přečíst", tedy doporučující beletristické bibliografie - CD-ROM nenabízí "kulturní bohatství světa" (jak mj. proklamuje heslo celé kampaně), ale s největší pravděpodobností nejžádanější a nejčtenější tituly v MKP. Jak jinak si vysvětlit multiplicitní výskyty oblíbených autorů Dicka Francise (6 titulů v sekci Detektivní a kriminální literatura), Eda McBaina (8 titulů v téže sekci), Wilbura Smithe (7 titulů v sekci Dobrodužná literatura), Stephena Kinga (17 (!) titulů v sekci Horory, thrillery), Terryho Pratchetta (15 titulů v sekci Fantastická literatura), Mika Waltariho (4 tituly v sekci Historická a životopisná literatura) atp.

Na základě multiplicitního výskytu autorů tak můžeme stanovit vyváženost jednotlivých žánrových sekcí. Výsledky podává následující tabulka seřazená sestupně dle vyváženosti (na začátku je nejvíce vyvážená sekce, na konci nejméně vyvážená sekce, tj. sekce uvádějící velký počet titulů od malého počtu autorů):


Žánr Počet titulů Počet autorů Vyváženost sekce (% - podíl počtu autorů a počtu titulů)
Poezie 111 108 97,3
Válečná a protiválečná literatura 111 108 97,3
Dětská literatura 111 105 94,6
Psychologická a společensko-kritická literatura 111 102 91,9
Humoristická a satirická literatura 111 101 91,0
Milostná literatura a literatura s ženskou tematikou 111 100 90,1
Historická a životopisná literatura 111 98 88,3
Vědecko-fantastická literatura 111 78 70,3
Horory, thrillery 111 71 64,0
Dobrodružná literatura 111 70 63,1
Fantastická literatura 111 46 41,4
Detektivní a kriminální literatura 111 42 37,8
CELKEM 1332 1029 77,3

Podívejme na vyváženost celého beletristického oddílu i z hlediska zastoupení titulů, resp. autorů podle jejich původu a publikačního období. Pro tento účel jsme provedli dílčí analýzu, založenou na náhodně vybraném vzorku dat tak, aby byly zachovány proporce jednotlivých sekcí. Bylo vybráno 408 položek (cca 31% všech záznamů - 1332 - v oddílu beletrie), podíl pro každý žánr zůstal zachován (cca 30% ze všech 111 položek v každé sekci).

Zastoupení titulů podle zemí původu jejich autorů je následující (tabulka je seřazena sestupně podle velikosti podílu, všimněme si mj. minimálního zastoupení slovenských autorů):


Země Počet titulů, jejichž autoři pocházejí ze země Podíl titulů, jejichž autoři pocházejí ze země (%)
USA 122 29,9
ČR 106 26,0
Velká Británie 90 22,1
Německo 21 5,1
Francie 19 4,7
Rusko 10 2,5
Švédsko 4 1,0
Austrálie 3 0,7
Itálie 3 0,7
Norsko 3 0,7
Rakousko 3 0,7
Dánsko 2 0,5
Irsko 2 0,5
Kanada 2 0,5
Nizozemí 2 0,5
Polsko 2 0,5
Španělsko 2 0,5
Belgie 1 0,2
Brazílie 1 0,2
Finsko 1 0,2
Island 1 0,2
Izrael 1 0,2
Jihoafrická republika 1 0,2
Kirgizstán 1 0,2
Korea 1 0,2
Peru 1 0,2
Portugalsko 1 0,2
Řecko 1 0,2
Slovensko 1 0,2
CELKEM 408 100,0

Pro přehlednost se na tatáž data podívejme v rozdělení podle jednotlivých kontinentů...


Kontinent Počet titulů, jejichž autoři pocházejí z kontinentu Podíl titulů, jejichž autoři pocházejí z kontinentu (%)
Evropa 276 67,6
Severní Amerika 123 30,1
Asie 3 0,7
Austrálie 3 0,7
Jižní Amerika 2 0,5
Afrika 1 0,2
CELKEM 408 100,0

...a zejména podle jednotlivých regionů - zde zřejmě dostáváme nejpřehlednější obrázek toho, nakolik byly na CD-ROM zahrnuty díla z literatur jednotlivých zemí a oblastí:


Literatura Počet titulů, jejichž autoři pocházejí z regionu Podíl titulů, jejichž autoři pocházejí z regionu (%)
angloamerická literatura (USA, Kanada, Velká Británie, Irsko) 216 52,9
česká literatura 106 26,0
středoevropská literatura (Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko) 27 6,6
románská a řecká literatura (Francie, Itálie, Španělsko, Řecko) 25 6,1
skandinávská literatura (Dánsko, Švedsko, Norsko, Finsko, Island) 11 2,7
ruská literatura 10 2,5
jiná evropská literatura (Belgie, Nizozemí, Portugalsko) 4 1,0
asijská literatura (vč. Izraele) 3 0,7
australská literatura 3 0,7
jihoamerická literatura 2 0,5
africká literatura 1 0,2
CELKEM 408 100,0

Zajímavé je i rozložení autorů podle data jejich narození, resp. podle data začátku jejich publikační činnosti (předpokládáme, že průměrný autor začíná publikovat ve svých 25 letech):


Období Počet autorů, kteří začali publikovat v období Podíl autorů, kteří začali publikovat v období (%)
antičtí autoři 1 0,4
1290-1299 1 0,4
1770-79 1 0,4
1800-09 1 0,4
1810-19 1 0,4
1820-29 3 1,1
1830-39 3 1,1
1840-49 4 1,5
1850-59 1 0,4
1860-69 2 0,7
1870-79 3 1,1
1880-89 3 1,1
1890-99 5 1,9
1900-09 11 4,1
1910-19 18 6,7
1920-29 20 7,5
1930-39 24 9,0
1940-49 47 17,6
1950-59 42 15,7
1960-69 26 9,7
1970-79 34 12,7
1980-89 10 3,7
1990-99 6 2,2
CELKEM 267 100,0

Z tabulky vyplývá, že autoři publikující v 19. století jsou zastoupeni necelými 10 %, autoři 1. poloviny 20. století cca 45% a autoři 2. poloviny 20. století 44 %.

Interpretace skutečností zjištěných analýzou dalece přesahuje možnosti této recenze, nicméně výsledky analýzy mj. dokládají výše uvedenou hypotézu o výběru položek do doporučující beletristické bibliografie. Tento výběr je podle všeho zřejmě založen na nejčtenějších titulech, nikoliv na titulech, které tvoří "kulturní bohatství světa", jak uvádí heslo kampaně MKP.

Tuto hypotézu dále dokládá i samotné uspořádání sekcí, kdy na prvních místech je detektivní literatura následovaná dobrodružnou literaturou, horory, thrillery a fantasy. Psychologická a společensko-kritická literatura je na předposledním místě před poezií. Třetí klasický žánr krásné literatury, drama, schází úplně. Podobnou tendenci lze vypozorovat i v oddílu naučné literatury, kdy je na prvním místě zařazena sekce "Domácnost, vaření, móda, ruční práce" následována sekcemi dějin, geografie a společenských věd, na posledních místech je literární věda, sport a zemědělství.

Tím se dostáváme k otázce uspořádání jednotlivých sekcí v naučné literatuře, resp. k jejímu třídění. Principy třídění jsou zjevně jiné než logické: již zmíněná sekce týkající se domácnosti na prvním místě, hudba vydělená ze sekce umění, ne příliš ústrojná sekce Encyklopedie uprostřed seznamu, jazykověda a literární věda na odlišných místech seznamu. Hodnotit obsah jednotlivých sekcích a jeho vyváženost, tedy výběr vždy 11+1 titulu, je - zejména při neznalosti metodiky výběru - nad možnosti této recenze.

Z úvah nad výběrem a uspořádáním titulů v naučném i beletristickém oddílu CD-ROM tak vyplývají poměrně závažné otázky s obecnější platností, které zasahují do oblasti pořádání, výběru (příp. cenzury) a prezentace informací a dokumentů, jež provádějí knihovny v rámci procesu zpracování a zpřístupňování informací. Na příkladu beletristické sekce CD-ROM je patrné, že výsledky těchto procesů se mohou lišit od proklamativních prohlášení zdůrazňujících úlohu knihoven jako kulturních stánků a "strážkyň" vysoké kultury a posouvat chápání funkce knihoven spíše směrem ke knihovnickým "supermarketům" či "podnikům skladového hospodářství".

Tyto úvahy však lze dále rozvíjet pouze tehdy, pokud bude zveřejněna metodika výběru položek do obou doporučujících bibliografií; bez toho je další odborná kritika a diskuse na tato a související témata bezpředmětná.

Z dalších dílčích nedostatků doporučujících bibliografií je třeba zmínit nepřítomnost především autorského rejstříku - věcný přístup prostřednictvím třídění, zvláště v naučné, ale i beletristické literatuře (viz zařazení děl J. Verna mimo dětskou literaturu), nemusí být vždy efektivní pro rychlé nalezení požadovaného díla. V naučné literatuře by se zajisté užil i rejstřík věcný. Zvídavý uživatel by ocenil i stručné medailony beletristických autorů, ale to již můžeme považovat za nikoliv nezbytnou třešničku na dortu.

Nyní již jen stručně k ostatním oddílům CD-ROM. Odpovědi v anketě "Co pro mne znamená knihovna?" představují pestrou, zajímavou a inspirativní směsici názorů odborníků i laiků, veřejně činných osob i běžných občanů na činnost a funkci knihoven - a většina z nich je veskrze pozitivními reakcemi, které se mohou stát podstatným motivátorem pro další práci každé knihovnice či knihovníka.

Oddíl "Proč chodit do knihovny" je určen pro potenciální čtenáře MKP; populární formou jej informuje o výhodách užívání služeb knihovny a nepřímo tak pobízí k první návštěvě MKP.

Oddíl "Městská knihovna v Praze..." je obsáhlým a uceleným souborem informací nejen o MKP s bohatým obrazovým doprovodem, v němž najde řadu užitečných údajů či podnětů i informační profesionál.

Oddílu "...a její partneři" (jen na CD-ROM) lze vytknout pouze to, že není jasné, o jaké partnery se jedná. Z poděkování na konci stránky si lze domyslet, že se jedná o instituce i jednotlivce, kteří MKP různými způsoby pomohli v po/povodňovém období v/po srpnu 2002, ale explicitně tato informace v oddílu uvedena není. Rovněž popisek oddílu (Loga partnerů) neodpovídá skutečnosti, protože na stránce je uveden pouze jejich prostý seznam.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SCHWARZ, Josef. Informační a propagační CD-ROM „111 let Městské knihovny v Praze“ s povodňovým zpožděním doráží k uživatelům. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 9 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-11399. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11399

automaticky generované reklamy