Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Zabezpečení v systému elektronické pošty 2009, ročník 13, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.777 x 16
Slovníková část Internetové jazykové příručky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.704 x 6
Google Scholar se rozvíjí - má Scirus konkurenci? 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.689 x 6
Latina není jen jazyk 2013, ročník 17, číslo 3 Rozhovor 15.679 x 10
Aktualizace českého překladu MeSH 2008, ročník 12, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 15.620 x 1
Zánik knihy čili o tom, proč umělé květiny nevoní 2010, ročník 14, číslo 2 Editorial 15.604 x 14
Typologie provozovatelů a poskytovatelů služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 15.590 x 5
Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy 2003, ročník 7, číslo 12 Odborné vzdělávání 15.585 x 6
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 15.573 x 4
Dobrouzdáno – výsledky letní soutěže časopisu Ikaros 2008, ročník 12, číslo 9 Editorial 15.571 x 2
TEXTQUEST: software pro obsahovou analýzu 2000, ročník 4, číslo 5 Informační věda 15.547 x 7
Světové Fórum o znalostní ekonomice v Praze 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.418 x 2
Licence Creative Commons a jejich česká verze (Lukáš Gruber) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 15.416 x 0
Polemiky v Pavučině 2007, ročník 11, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 15.413 x 4
Webové servery 2011, ročník 15, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.409 x 11
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.406 x 4
Šaškovy třesky plesky z Pasování prvňáčků na čtenáře Knihovny města Ostravy 2009 2009, ročník 13, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 15.395 x 18
Patentové rodiny 2006, ročník 10, číslo 4 Právo v informační společnosti 15.387 x 5
Ján Garyk Žatkuliak 2006, ročník 10, číslo 4 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.371 x 8
Uplatnění poznatků z ergonomie při práci s počítačem 2011, ročník 15, číslo 9 Informační přesahy 15.360 x 5

Stránky

registration login password