Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit vzestupně Zobrazení dnes
Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista 2004, ročník 8, číslo 2 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 16.888 x 0
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 16.877 x 2
Nová knihovna Fakulty informačních technologií VUT v Brně 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 16.799 x 2
Vyhledávání a video 2013, ročník 17, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 16.790 x 0
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 16.645 x 0
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 16.606 x 0
Datové schránky aneb ISDS za dveřmi 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 16.594 x 0
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (1. část) 2013, ročník 17, číslo 5 Informační přesahy 16.566 x 2
Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, ročník 10, číslo 6 Recenze 16.555 x 1
Kontrolní číslice v ISBN 2007, ročník 11, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 16.527 x 4
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 16.522 x 1
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 16.514 x 1
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 16.489 x 1
Impakt faktory časopisů jako součást služeb SFX 2009, ročník 13, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 16.459 x 0
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 16.407 x 1
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 16.377 x 0
Padesátiletá historie nakladatelství Albatros 1999, ročník 3, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 16.337 x 3
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 16.326 x 1
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 16.312 x 0
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 16.291 x 1

Stránky

registration login password