Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Kódování informací pro osoby se smyslovým postižením 2007, ročník 11, číslo 9 Informační věda 36.532 x 7
Knihovnické vtipy 2016, ročník 20, číslo 13 Kulturní okénko 38.312 x 7
Elektronická informační kriminalita 2006, ročník 10, číslo 8 Právo v informační společnosti 38.350 x 1
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 38.898 x 0
YouTube, aneb tajemství videa a zvuku 2011, ročník 15, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 41.670 x 2
Mýty hackerské dekonstrukce 2002, ročník 6, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 42.111 x 1
Hodnotenie webových stránok 2005, ročník 9, číslo 11 Informační věda 42.542 x 2
Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR 2006, ročník 10, číslo 12 Informační gramotnost 42.566 x 1
Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 43.167 x 0
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 45.687 x 0
Panoptikum lokálně-síťových uživatelů 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 47.359 x 0
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 48.299 x 1
Impakt faktor – Dobrý sluha, ale špatný pán 2006, ročník 10, číslo 4 Informační věda 48.340 x 5
Co čte Myšpulín, Fifinka, Bobík a Pinďa a co z toho plyne nejen pro charakter jejich postav 2008, ročník 12, číslo 13 Psychologie čtenáře 50.078 x 16
Po Švejkových (a Haškových) stopách v Haliči 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 53.341 x 0
Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz 2009, ročník 13, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 54.749 x 10
Život a dílo S. R. Ranganathana 2004, ročník 8, číslo 10 Informační věda 55.792 x 0
Slabé a silné stránky recenzního řízení a komunikace poznatků 2007, ročník 11, číslo 10 Elektronické publikování 58.901 x 13
Jak (ne)napsat článek pro odborný časopis? 2002, ročník 6, číslo 9 Elektronické publikování 61.956 x 4
CzechPoint v akci aneb jak snadno a rychle (ne)ověřit diplom 2011, ročník 15, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 62.759 x 5

Stránky

registration login password