Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazenoseřadit sestupně Zobrazení dnes
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.533 x 0
Edward Kuntze 2006, ročník 10, číslo 5 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.550 x 0
Aktuální informace o ISKO-CZ 2000, ročník 4, číslo 1 Pořádání informací ´99 - seminář 15.551 x 6
Měření a hodnocení kvality obsahů moderních kolektivně tvořených encyklopedických děl 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.584 x 3
Když se řekne digitální knihovna ... 1999, ročník 3, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů &99 - sborník 15.586 x 1
Konference CNZ 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.591 x 0
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.609 x 2
Virtuální komunikace lépe již dnes! 2005, ročník 9, číslo 1 Informační technologie a elektronická komunikace 15.613 x 0
Domácí elektronické online zdroje zpřístupněny díky projektu WebArchiv 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.632 x 1
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 15.643 x 3
Před 40 lety začala zlatá éra citačních rejstříků vědecké literatury 2003, ročník 7, číslo 11 Výročí měsíce 15.643 x 2
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 15.706 x 1
Informační gramotnost jubilejní 2007, ročník 11, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.708 x 0
Mozilla Firefox: nejlepší přítel rešeršéra 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 15.767 x 9
K problematice knihoven pro zrakově postižené 2007, ročník 11, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 15.774 x 0
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 15.785 x 2
Karel Kyncl aneb Proč už se netěším na sobotu 1997, ročník 1, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.806 x 2
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 15.847 x 2
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 15.883 x 3
Audit internetové prezentace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze – základní zjištění a doporučení 2006, ročník 10, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 15.884 x 0

Stránky

registration login password