Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrikaseřadit sestupně Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Rozhovor s Jiřím Trávníčkem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.269 x 0
Rozhovor s Helle Lauridsen 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.550 x 0
Rozhovor s Milanem Talichem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.267 x 0
Rozhovor se Zuzanou Helinski 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.659 x 0
Rozhovor s Ilonou Trtíkovou a Věrou Pileckou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.183 x 0
Rozhovor se Zsuzsannou Müllerovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.443 x 0
Rozhovor s Evou Bratkovou 2011, ročník 15, číslo 5/2 Rozhovory 3.606 x 0
Slavnostní večer AiP a vyhlášení cen INFORUM 2011 2011, ročník 15, číslo 5/2 Společenský program 4.894 x 0
Konference INFORUM 2011 obrazem 2011, ročník 15, číslo 5/2 Fotogalerie 5.888 x 0
WORKSHOP A: Zodpovídání otázek v 21. století (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 3.458 x 1
WORKSHOP B: Sociální a obsahově rozšiřitelný web – sdílení obsahu a internetové komunity uživatelů (Greg R. Notess) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Workshopy 4.149 x 2
Informační politika UK: Zpřístupňování vládních informací občanům (Barbara Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.231 x 0
Úvodní příspěvek (Vladimír Karen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 4.136 x 0
Vyhledávání, objevování, šťastné náhody a nové směry ve vyhledávání (Greg R. Notes) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 2.760 x 0
Zahájení konference (Hana Mikovcová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 5.266 x 0
Jak se učinit nepostradatelným (Tim Buckley Owen) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Zahájení konference 3.766 x 0
Podpora českého vědeckého výzkumu a jeho managementu s využitím nástrojů SciVal firmy Elsevier (Piotr Golkiewicz) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.078 x 0
Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.697 x 0
RefWorks-COS - podpora výzkumu a výzkumníků (Katharina Baier) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 3.299 x 0
Informační zdroje pro výzkum v ČR - Informace o výsledku závěrečného vyhodnocení programu INFOZ (Jana Hakenová) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Trendy a novinky I. 4.852 x 0

Stránky