Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián)

0 comments
Autoři: 

Za nemocnou Olgu Biernátovou, absolventku KISKu v Brně a působící na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, vystoupil na letošní konferenci Inforum její kolega dr. Ondřej Fabián. Posluchače seznámil s projektem uživatelského testování použitelnosti univerzitní knihovny, které ve Zlíně proběhlo v nedávné době ve spolupráci s týmem serveru Seznam.cz.

„Zaměřili jsme se na absolutně nezkušené uživatele z jiné univerzity, kteří byli pojímáni jako naprosto normální, běžní studenti naší univerzity,“ seznámil se základním nastavením projektu dr. Fabián. Tito pokusní studenti byli vybaveni studentskou kartou, přístupem do databází apod.

Ondřej Fabián hovoří o výsledcích testování použitelnosti knihovny

Ondřej Fabián hovoří o výsledcích testování použitelnosti knihovny

Na základě zadání seminární práce měli zajít do knihovny a vyzvednout tři knihy: jednu, která byla ve fondu dostupná, druhou, která byla určená pouze pro prezenční studium a jednu, kterou v univerzitní knihovně najít nemohli. Kromě toho bylo jejím úkolem také využít článek z jakékoliv databáze, ale tento požadavek neobstál. „Studenti byli databázemi natolik zmateni a jejich orientace byla tak špatná, že jsme tuto podmínku museli zrušit,“ upřesňuje Ondřej Fabián.

Výsledky uživatelského testování odhalily, že se studenti neumějí zeptat, nerozumí odborným knihovnickým pojmům, špatně se jim v knihovně orientuje, jdou nejprve k regálu, a teprve až když tam neuspějí, zamíří ke katalogu... a s katalogem neumějí pracovat. Univerzita sice standardně nabízí zácvikové kurzy pro nové uživatele, ty však nejsou povinné.

Podrobnější vyhodnocení testování není ještě zcela k dispozici, očekává se, že tým se závěry bude ještě zabývat a výsledky zveřejní pravděpodobně během letních prázdnin (redakce Ikara již autorku v této věci oslovila).

V rámci diskuze padl dotaz, proč tým zvolil k testování signatury podle MDT. „V tom je zakopaný pes,“ reaguje dr. Fabián. „V naší knihovně jsem 8 let a za tu dobu tam posledních 8 let nic jiného nebylo. Ano, inovace je třeba dělat a je nutné je provádět právě ve spolupráci s uživateli.“

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Uživatelské testování knihovny (Ondřej Fabián). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-13896. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13896

automaticky generované reklamy