Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Virtuální válka 1999, ročník 3, číslo 5 Informační věda 6.862 x 4
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.860 x 4
Nové technologie OPACu v éře Googlu : Ex Libris Primo 2006, ročník 10, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 25.980 x 4
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 14.617 x 4
V liberecké knihovně 2006, ročník 10, číslo 8 Nad webovými stránkami knihoven 8.019 x 4
Knihovna v Praze – Praha v knihovně 2009, ročník 13, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 7.539 x 4
Analýza zkušebního provozu databáze soudních rozhodnutí - projektu JUDIKATURA 2011, ročník 15, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 11.096 x 4
Elektronické informační zdroje v oblasti české lingvistiky dostupné na WWW 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 42.427 x 4
Online databáze z produkce Oxford University Press (Anne Kail) 2003, ročník 7, číslo 5/2 Trendy a novinky v nabídce elektronických informačních zdrojů 4.235 x 4
Chemie 2004, ročník 8, číslo 4 Oborové webové stránky 10.328 x 4
Bibliographix: nejen citační manažer 2005, ročník 9, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 13.149 x 4
Regionální knihovna Karviná se zapojila do projektu Celé Česko čte dětem 2008, ročník 12, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 10.390 x 4
Půjčovat knihy (skoro) zdarma, nebo za peníze? 2010, ročník 14, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 19.528 x 4
Prakticky nepraktický elektronický podpis 2001, ročník 5, číslo 6 Informační politika 10.946 x 4
Co je Web of Sciences a jak ho lze využít 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 10.753 x 4
COSEC - Consortium of Slovenian Electronic Collections 2004, ročník 8, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 7.528 x 4
Wikipedie – otevřená encyklopedie (Petr Kadlec) 2006, ročník 10, číslo 5/2 Vyhledávání na webu - novinky, wikis, blogs a RSS 19.626 x 4
Wolfram Alpha 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 12.197 x 4
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.835 x 4
Competitive Intelligence, informační služby, Internet a informační profese 2001, ročník 5, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 19.878 x 4

Stránky