Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Několik poznámek k meziknihovním výpůjčním službám 1998, ročník 2, číslo 3 Knihovny v Síti 9.294 x 3
Archivace webu »někde mezi dnem a vrcholem« 2006, ročník 10, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 38.997 x 3
Exkurze do Domu čtení 2011, ročník 15, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.960 x 3
42. výroční zasedání Mezinárodní agentury ISBN, 22. výroční zasedání ISMN a 39. výroční zasedání ředitelů center ISSN 2014, ročník 18, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 3.729 x 3
Časopis Grand Biblio – pomocník, nebo práce navíc? 2007, ročník 11, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 12.777 x 3
Všechny připomínky knihovníků k návrhu autorského zákona byly akceptovány 2000, ročník 4, číslo 3 Informační politika 5.333 x 3
Trojí nebe Marie Šírové 2008, ročník 12, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 13.532 x 3
QR kódy jako zvláštní druh dvourozměrného kódu 2011, ročník 15, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 22.840 x 3
Zpráva z konference INSOURCE 2008 2008, ročník 12, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 23.056 x 3
Studentská minikonference o počítačových hrách (2017) 2018, ročník 22, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.971 x 3
Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2005 2006, ročník 10, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 10.198 x 3
ISBN a online publikace 2011, ročník 15, číslo 1 Elektronické publikování 48.816 x 3
Směrem k evropské digitální knihovně: správa kulturního dědictví v národních knihovnách (Zinaida Mandžuch) 2007, ročník 11, číslo 5/2 Evropská digitální knihovna a obdobné projekty ve světě 3.847 x 3
Veřejné informační služby knihoven - nový program pro občany a knihovny 2000, ročník 4, číslo 8 Automatizace knihovnických procesů 2000 (12.-13. září 2000) 8.706 x 3
CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?) 1999, ročník 3, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 14.891 x 3
5. celoslovenské stretnutie tvorcov bibliografií pre deti a mládež 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 5.893 x 3
Nová dopravní značka "Pozor, čtenáři!" 2010, ročník 14, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 20.779 x 3
Dojmy z výstavy Online 2000 2001, ročník 5, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 7.165 x 3
E-mail se skandálním obsahem 1997, ročník 1, číslo 7 Informační technologie a elektronická komunikace 6.093 x 3
V knihovně ležely padesát let pistole 2000, ročník 4, číslo 11 Kvíz 5.547 x 3

Stránky