Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes

1 comments
Anglicky
English title: 
E-Library of the Cervantes Institute in Prague
English abstract: 
The Cervantes Institute library in Prague provides services that meet the information needs of all kinds of users of the library. The Cervantes Institute libraries are present in 40 countries all over the world. Its E-library collection consists of the reference database, audiobooks and eBooks. This platform is administrated by the headquater in Madrid. The launch of the consultation service in the e-library and the e-library loans in the Prague’s library are fairly recent, that is why the library has started a marketing campaign to make people aware of the new services. One of the first steps was the acquisition by the library of several mobile devices. The library also started developing tutorials and guides to facilitate its access and use. This article introduces the reader to a unique worldwide platform for electronic documents related to the Spanish and Latin American community.

Knihovna pražského Institutu Cervantes má za svůj hlavní cíl šíření španělského jazyka a kultury španělsky mluvících zemí. Děje se tomu díky specializované sbírce a rozsahu služeb adaptovaným potřebám svých uživatelů. Je součástí sítě knihoven Institutu Cervantes (dále jen RBIC), největší sítě španělských knihoven na světě. Tyto knihovny jsou zastoupeny ve více než 40 zemích, čímž se stávají jedinečným zdrojem kultury a literatury Španělska a Latinské Ameriky. Souborný katalog RBIC je k dispozici on-line a obsahuje více než milion svazků.

Do útulného interiéru knihovny v budově španělské ambasády na Praze 2 můžete zajít i za nabídkou nové elektronické knihovny

Do útulného interiéru knihovny v budově španělské ambasády na Praze 2 (Na Rybníčku 6) můžete zajít i za nabídkou nové elektronické knihovny

Knihovna pražského Institutu Cervantes má sbírku sestávající z 20 tisíc dokumentů nově obohacenou o dokumenty v elektronické podobě. Místní sbírka, která čítá dokumenty týkající se česko-španělských a česko-latinskoamerických vztahů, a sbírka zaměřená na španělský jazyk jsou pro svůj význam nejkompletnější a aktualizované sekce v těchto oblastech v České republice.

Nabídka a fondy

Nabídka knihovnických služeb zahrnuje konzultaci dokumentů na nejrůznějších typech nosičů, informační a referenční službu, osobní a meziknihovní výpůjčky, výpůjčky distančním uživatelům, komentované prohlídky, přístup veřejnosti k internetu, Wi-Fi a reprografické služby. Navíc nabízí příjemnou čítárnu o 161 m2 v moderní, funkcionalistické budově v centru města.

Fondy elektronické knihovny RBIC jsou rozčleněny do třech sbírek:

1) Elektronické zdroje: převážně referenční díla (ročenky, adresáře, slovníky, encyklopedie, atd.), bibliografické databáze, dokumenty a elektronická periodika.

Biografie: Artist of the World Online, World Biographical Information System Online
Obecné katalogy: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, WorldCat
Knihovny a dokumentace: LISA (Library and Information Science Abstracts), World Guide to Libraries Plus, Ulrichsweb
Slovníky španělského jazyka a OLDO (Oxford Language Dictionaries Online)
Výchova: ERIC (Education, Resources Information Center), The Europa World of Learning, Hapi Online (Hispanic American Periodical Index), Informe académico (více než 300 periodik ve španělštině z různých zemí)
Adresáře: Dicodi (adresář nejdůležitějších španělských firem), International Directory of Arts and Museums of the World, Yearbook of International Organizations Online
Encyklopedie: Encyclopaedia Britannica Online Academic Edition, Oxford Encyclopedia of Latinos and Latinas in the United States, Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures
Digitalizované knihy a časopisy akademického obsahu: Digitalia y Prisma
Literatura a lingvistika: Bibliografie španělské literatury od r. 1980 a MLAInternational Bibliography
Legislace: Boletines Oficiales del Estado español y Westlaw Aranzadi
Noviny: Deník La Vanguardia (španělská verze) a Le Monde Diplomatique (anglická, francouzská, španělská verze)

2) Elektronické knihy: asi 3000 záznamů, ze kterých téměř polovina jsou tvůrčí práce. Navíc obsahují díla o lingvistice, díla literární klasiky a současných španělských a latinsko-amerických autorů, díla o historii, umění a literaturu pro děti (videopohádky).

3) Audioknihy: více jak 100 vypravěčem čtených MP3 nahrávek s obsahem literárních děl.

Zaměření na španělsky mluvící komunitu

I když je nyní pro každého poměrně snadné zajistit přístup k různým elektronickým obsahům prostřednictvím internetu, naše elektronická knihovna shromažduje zdroje jako referenční díla a dokumentační databáze, které jsou kvůli vysoké ceně obtížně přístupné mimo knihovnu. Navíc je také jedinou elektronickou knihovnou na světě specializující se na jazyk a kulturu španělsky mluvící komunity, která je přístupná ze kterékoliv ze 40 zemí zastoupených RBIC. Služba meziknihovních výpůjček a služba obdržení dokumentů doplňuje bibliografické informace poskytnuté specializovanými databázemi naší sbírky elektronických zdrojů.

Výběr, akvizice a technické zpracování titulů jsou centralizovanými procesy a kopírují politiku, která již existuje v ostatních knihovnách RBIC. Tyto fondy se neustále rozšiřují a obnovují se záměrem podat celistvý a aktuální obrázek Španělska a zemí Latinské Ameriky. V případě elektronických knih se tituly zabudované do platformy, vybírají přímo ve spolupráci s knihkupci a nakladateli, spíše než s jinými typy distribuce, které nabízejí uzavřené balíčky s předem vybranými produkty. Dalším cílem akviziční politiky elektronických knih je získat vlastnické právo na pořízené tituly tak, aby se mohly přímo spravovat knihovnou. Proto, místo předplacení, se rozhodlo pro přímý nákup elektronických souborů s jejich licenčními právy.

Různé skupiny uživatelů, které nás navštěvují, užívají naší elektronickou knihovnu v závislosti na jejich úrovni španělštiny a jejich potřebách. Nicméně rozsah nabídky umožňuje uspokojit zájmy všech: informační a referenční databáze pro badatelské účely, videopohádky pro mladé publikum, slovníky pro studenty španělštiny či elektronické knihy pro širokou veřejnost.

Pro přístup ke konzultacím a výpůjčkám v naší elektronické knihovně je zapotřebí mít čtenářský průkaz. Veškerý obsah je distribuován ze serverů a platforem, které zajistí jejich dostupnost kdykoliv a odkudkoliv k více uživatelům současně. Uživatel má přístup k různým konzultačním platformám přes navigační nabídku webových stránek naší knihovny. Odtud je pak přesměrován na příslušnou webovou stránku centrálního sídla Institutu Cervantes.

V případě elektronických knih má smluvně garantovanou platformu ODILO TK společnosti OdiloTID, založenou na systému podobném Overdrive. Systém pracuje v servisním režimu s technologií "cloud computing". Existují tři druhy přístupů: stahování, výpůjčka a vizualizovaná výpůjčka on-line. K nim je zapotřebí internetové připojení a elektronická čtecí zařízení (PC, E-book, tablet nebo smartphone) s nezbytnými aplikacemi pro otevření formátů EPUB a PDF. Přístup k audioknihám je poskytován prostřednictvím portálu Audiomol, jednoho z nejvýznamnějších španělských portálů ke stahování audioknih ve formátu MP3.

Moderní propagace: iPad, Kindle a YouTube

Veškeré služby elektronické knihovny Institutu Cervantes byly nedávno zavedeny jako novinka knihovny. Z tohoto důvodu je dle statistik užívání této sbírky pro tuto chvíli zatím stále omezené, proto dalším krokem knihovny bude zahájení nejrůznějších propagačních kampaní. Začali jsme tím, že jsme pro knihovnu pořídili dvě mobilní čtecí zařízení iPad a Kindle. Ty jsou zatím ještě v testovacím režimu, ale již brzy budou využívány k prezenční práci s elektronickými zdroji v knihovně. Použití těchto zařízení je omezeno pouze na prezenční výpůjčku a pouze na uživatele knihovny s platnou kartičkou.

V případě iPadu jsme kromě přístupu do našich elektronických zdrojů přidali i přímý odkaz na naší webovou stránku, na OPAC, bezplatné elektronické obsahy na Internetu jako digitální noviny a časopisy a internetové stránky týkající se různých kulturních oblastí – knihoven, filmů, hudby, literatury, televize, cestování, rádia, atd. Dále zahrnuje přístup k různým webovým stránkám pro děti. Navíc knihovna do něj každý měsíc stahuje vybraná díla týkající se tématu nebo autora, který navrhne k četbě nerozhodným čtenářům. V případě Kindlu, jehož využití je pro nás limitované, se pro uživatele stahují díla z elektronické knihovny pouze ve formátu PDF.

Byly vyvinuty videoprůvodce a návody ve španělštině (firmou OdiloTID) a v češtině (knihovnou pražského Institutu Cervantes) k usnadnění přístupu a využívání sbírek, které tvoří elektronickou knihovnu. Podívejte se tedy na přiložené video a seznamte se s naší elektronickou knihovnou i vizuálně.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MARTINCOVÁ, Lucie a SEGURA, Francisca. Elektronická knihovna pražského Institutu Cervantes. Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 2 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-14044. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14044

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Knihovna má novou soutěž:
Objev elektronickou knihovnu

Zúčastni se našeho slosování, můžeš tak objevit elektronickou knihovnu Institutu Cervantes. Je to jednoduché:

1. Najdi odpověď na otázky, které se objeví každé dva dny na webových stránkách knihovny a na našem facebooku až do dne otevřených dveří, který se koná v pátek 22. března. http://praga.cervantes.es/cz/spanelska_knihovna/obecne_informace_spanelska_knihovna.htm
2. Pošli do knihovny všechny odpovědi 22. března mezi 15:00 a 19:00 hodinou.
3. Vyhraj a odnes si sebou krásnou cenu na čtení či poslech.