Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Dojde internetu kapacita? 2007, ročník 11, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 8.879 x 0
Báze národních autorit v polovině roku 2002 2002, ročník 6, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 9.991 x 0
Ministerská Sbírka zákonů bez vyhledávače 2005, ročník 9, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 9.357 x 0
Perličky z oficiálních WWW stránek našich státních orgánů 1999, ročník 3, číslo 9 Elektronické publikování 4.985 x 0
Další krok v modernizaci výuky na ÚISK FF UK 2015, ročník 19, číslo 3 Odborné vzdělávání 6.136 x 0
Hodně online zdrojů za málo peněz! De Gruyter Online - jednotná platforma pro elektronické knihy, časopisy a databáze (M. Näkel) 2008, ročník 12, číslo 5/2 Trendy a novinky ve využívání informací I. 5.570 x 0
Doporučení Evropské komise o digitalizaci, online zpřístupnění a digitální ochraně kulturního dědictví 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 7.862 x 0
Deklarace zásad a Akční plán Světového summitu o informační společnosti 2004, ročník 8, číslo 2 Informační politika 7.280 x 0
Informační výuka VŠ studentů a pedagogů (Jiří Potáček) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Přístup k EIZ a jejich využívání v elektronickém vzdělávání 4.791 x 0
Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP 2007, ročník 11, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 19.499 x 0
Krotitel 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 5.876 x 0
(Vzdálený) přístup k informačním zdrojům (Christian Günther, Vladimír Karen) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Nové technologie a nástroje pro elektronické informační zdroje a služby 4.026 x 0
Chapel Hill očima studentky ÚISK 1999, ročník 3, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 8.114 x 0
Manifest o volných dílech 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 13.834 x 0
Bohumil Boček - čert mezi anděly 2014, ročník 18, číslo 7 Personália 8.625 x 0
Konference Kniha v 21. století 2008, ročník 12, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.161 x 0
Konference knihovníků teologických knihoven 16. - 17. 5 . 2006 v Kroměříži 2006, ročník 10, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 5.153 x 0
Robotická knihovna - brána k digitalizovaným dokumentům Národní knihovny ČR se brzy otevře 2000, ročník 4, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 6.054 x 0
Březen - měsíc neklidu 2012, ročník 16, číslo 3 Editorial 4.697 x 0
Ikaros o.p.s., Tesla & Falcon Heavy, Kingdom Come: Deliverance a Ester Ledecká 2018, ročník 22, číslo 1 Editorial 1.773 x 0

Stránky