Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Virtuální výstavy 2002, ročník 6, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 6.094 x 6
NDR nebo SRN? 1999, ročník 3, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.939 x 6
Exkurze studentů UISK 2013 2013, ročník 17, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.822 x 6
Silvestr 2018 2018, ročník 22, číslo 6 Editorial 2.253 x 6
Nostická knihovna 2007, ročník 11, číslo 2 Zprávy, reportáže a glosy 11.267 x 6
Návštěva Katedry elektronického obrazu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2014, ročník 18, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 3.257 x 6
Víme o sobě? 2009, ročník 13, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.420 x 6
Projekt Bibliografické citace 2004, ročník 8, číslo 12 Vyhledávání informací na internetu 21.054 x 6
Heterogenita jako základ virtuálního prostředí (Zdeněk Uhlíř) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 6.483 x 6
Dokonalé ženy 2000, ročník 4, číslo 2 Kyberfeministické okénko 9.121 x 6
Souborné katalogy v Česku a na Slovensku 2005, ročník 9, číslo 1 Zahraniční souborné katalogy 16.629 x 6
Digitální odznaky a gamifikace v kontextu učení (2. část) 2013, ročník 17, číslo 6 Informační přesahy 8.948 x 6
Evidence Based Medicine 2001, ročník 5, číslo 10 Medicína a informace 13.134 x 6
Kultúrne dedičstvo v 21. storočí 2020, ročník 24, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 560 x 6
Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy 2008, ročník 12, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 9.592 x 6
Okresní úřady pamatují s výpočetní technikou také na archivy 1998, ročník 2, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 4.869 x 6
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.979 x 6
Informační systémy škol – specifická oblast využití manažerských informačních systémů 2006, ročník 10, číslo 12 Informační technologie a elektronická komunikace 24.044 x 6
Návrh riešenia komparácie moderného a tradičného spôsobu prezentácie vybraných objektov kultúrneho dedičstva 2019, ročník 23, číslo 3 Digitalizace a digitální knihovny 3.136 x 6
Nabídka systémů a služeb dodávání dokumentů v České republice 2007, ročník 11, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 9.448 x 6

Stránky