Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

10 let NTK

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

10 let NTK

0 comments
Autoři: 

Ve čtvrtek 5. září 2019 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze konala tisková konference při příležitosti oslav 10 let NTK (dne 9. září 2019), tedy kulatého výročí Národní technické knihovny v pražských Dejvicích.

Po krátkém úvodu ze strany moderátora tiskové konference Šimona Sedlaříka, ve kterém představil jednotlivé panelisty, vystoupil s prvním krátkým proslovem ředitel NTK Martin Svoboda, který začal krátkým pohledem do historie, zavzpomínal na stěhování z původních prostor v pražském Klementinu a zmínil i některé z úspěchů posledních let, jako byla např. integrace s chemickou knihovnou.

Budova Národní technické knihovny Tisková konference k programu oslav 10 let NTK
Vlevo: budova Národní technické knihovny; vpravo: tisková konference k programu oslav 10 let NTK

Fungování Národní technické knihovny vnímá jako velký úspěch; možná ještě větší, než původně čekali. Po krátkém období „zvykání si“ na nové prostory se návštěvnost brzy dostala až na 5.000 lidí denně. Ředitel Svoboda také zdůraznil, že knihovna není jen budova, ale je to služba – a v této oblasti je NTK srovnatelná se světovými akademickými knihovnami. V krátkosti pohovořil také o projektu Czech E-Lib, který zajišťuje centrální nákup elektronických informačních zdrojů.

Jako další vystoupila Romana Vylitová z přípravného výboru oslav, která nám přiblížila program oslav 10 let NTK a zdůraznila, že vstup na všechny akce je zdarma. K dispozici bude mj. výstava věnovaná historii NTK, komentované prohlídky knihovny či komentovaná prohlídka kreseb v atriu NTK s jejich autorem, rumunským výtvarníkem a spisovatelem Danem Perjovschim. V podvečer pak proběhne (resp. již proběhlo) křest několika knih a v 20:30 začal koncert kapely Tata Bojs.

Tisková konference (Milan Cais, Romana Vylitová, Martin Svoboda, Eva Dibuszová, Milan Mikuláštík a Šimon Sedlařík) Rumunský výtvarník Dan Perjovschi
Vlevo: zástupci NTK a přípravného výboru oslav (Milan Cais, Romana Vylitová, Martin Svoboda, Eva Dibuszová, Milan Mikuláštík a Šimon Sedlařík); vpravo: Dan Perjovschi

Jako další vystoupil Milan Mikuláštík, kurátor Galerie NTK a výstavy Techné k narozeninám NTK, jejíž vernisáž proběhne (proběhla) od 18:00. Pohovořil také o knihách z historického fondu NTK a současném českém i mezinárodním umění.

Jako další vystoupila Eva Dibuszová, vedoucí Centra informačních služeb VŠCHT, která představila několik nových knih, které budou večer slavnostně „pokřtěny“. Konkrétně se jednalo o reedice knihy o NTK z roku 2009 (v anglické i české verzi), novou knihu o Národní technické knihovně (obsahující další informace a rozhovory) a knihu kreseb již zmiňovaného Dana Perjovschého (v podstatě jeho „skicák“), přičemž během oslav 10 let bude navíc možnost získání podpisu autora.

Jako poslední vystoupil zástupce skupiny Tata Bojs Milan Cais, který doplnil několik informací o koncertu k výročí NTK a o písničkách, které tam zazní. Zmínil také video-pozvánku na Facebooku a na závěr pohovořil i o fanoušcích skupiny, kteří s nimi podle jeho slov vyrostli, a jsou to povětšinou inteligentní tváře :)

Retrospektivní výstava 10 let NTK před budovou Národní technické knihovny Retrospektivní výstava 10 let NTK před budovou Národní technické knihovny Ukázka z výstavy Techné v Galerii NTK
Vlevo: retrospektivní výstava "10 let NTK" před budovou NTK; vpravo: ukázka z výstavy Techné v Galerii NTK

Druhá část tiskové konference byla věnovaná dotazům médií. Hned první otázka zamířila na dřevěné ohrazení kolem budovy NTK kvůli padajícím sklům. Tazatel byl ale jen odkázán na vyjádření v tiskové zprávě, které hovoří vesměs jen o tom, že se situace bude řešit. Další otázka mířila na chystané úpravy a změny v NTK. Odpovědí bylo, že v knihovně bude fyzicky méně knih, ale zvýší se počet čtenářských a studijních míst.

Další otázka mířila na kapacitu (ve srovnání se situací v Národní knihovně ČR). Odpovědí bylo, že v NTK mají výhodu v tom, že nejsou konzervační, tj. nakupují i vyhazují. Přesto ale plánují upravit budovu v Písnici na depozitář pro historický fond. Zmínku si zasloužila také některá významná ocenění (např. Stavba roku 2009, ocenění Klubu za starou Prahu, Czech Grand Design 2009 atd.). Poslední otázka mířila na soužití s Městskou knihovnou. To je podle zástupců NTK v pořádku – vyhovuje jim a mají víc místa než dříve.

Na závěr tiskové konference si ještě v krátkosti vzal slovo výtvarník Dan Perjovschi, který poděkoval za možnost, že se mohl projektu NTK účastnit. Jeho malby jsou výsledkem 20 let práce a přemýšlení a jejich umístění v interiéru NTK vnímá velmi pozitivně. Ocenil také spojení knihovny a galerie moderního umění.

Dřevěné hrazení kolem budovy NTK Dan Perjovschi podepisující výtisky svého skicáku Malby Dana Perjovschiho ve vestibulu NTK
Vlevo: dřevěné hrazení kolem budovy NTK; uprostřed: Dan Perjovschi podepisující výtisky svého "skicáku"; vpravo: malby Dana Perjovschiho ve vestibulu NTK

V krátké závěrečné diskusi zaznělo mj. poděkování Evy Dibuszové Milanu Mikuláštíkovi za výstavy, které připravuje, informace o tom, že NTK je největší veřejná budova od roku 1924, kdy se otevřela centrála Městské knihovny v Praze; a v úplném závěru se panelisté i hosté z médií rozdělili na malé skupinky a probíhaly individuální rozhovory.

V pondělí 9. září pak zdárně proběhly samotné oslavy 10 let NTK a již zmiňovaný koncert kapely TaTa Bojs. Alespoň takto dodatečně tedy přejeme NTK všechno nejlepší jak k jejím 10. narozeninám, tak i do mnoha dalších (kulatých i nekulatých) výročí!

Hodnocení: 
Průměr: 4.3 (hlasů: 4)
RYLICH, Jan. 10 let NTK. Ikaros [online]. 2020, ročník 24, číslo 2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-19534. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/19534

automaticky generované reklamy
registration login password