Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit sestupně
Pavouci 2001, ročník 5, číslo 13 Ohlédnutí za letní soutěží Ikara 13.583 x 3
Přístup k EBSCOhost na Univerzitě Karlově prostřednictvím technologie Shibboleth 2009, ročník 13, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 9.664 x 3
Ve stínu Sochy svobody vcházeli přistěhovalci bránou do Ameriky 1997, ročník 1, číslo 5 Speciální příloha - prázdniny 7.934 x 3
Vystačí lékaři s databází Medline? 2002, ročník 6, číslo 6 Medicína a informace 8.943 x 3
Národní knihovna Estonska 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 7.426 x 3
Second Life - silný hráč na virtuálním poli měnící se pod palbou reality 2007, ročník 11, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 15.661 x 3
Google Books Ngram Viewer 2011, ročník 15, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 10.015 x 3
Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří 2012, ročník 16, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 8.016 x 3
Některé aspekty hodnocení vědeckých výstupů aneb Jak získat body pro Vaši instituci? (Jaroslav Šilhánek) 2012, ročník 16, číslo 5/2 Evaluace VaV – od informačních zdrojů k vnějšímu pohledu na hodnocení 3.423 x 3
Digitálny repozitár ako objekt 2019, ročník 23, číslo 1 Digitalizace a digitální knihovny 2.986 x 3
Nástroje pro popularizaci elektronických informačních zdrojů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (Ondřej Fabián, Olga Biernátová) 2010, ročník 14, číslo 5/2 Marketingové nástroje v rukách knihoven na podporu elektronických informačních zdrojů 5.621 x 3
Učitelský summit 2017 2017, ročník 21, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 3.212 x 3
Máme volné ruce? 2001, ročník 5, číslo 3 Kyberfeministické okénko 8.188 x 3
Ukončení projektu internetizace knihoven 2013, ročník 17, číslo 3 Internet & Informační společnost 5.345 x 3
CodeWeek 2017 2017, ročník 21, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 3.022 x 3
Funkční rozvoj katalogů 2005, ročník 9, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.052 x 3
Economists Online: nový portál pro ekonomické vědy (Tomáš Pavela) 2009, ročník 13, číslo 5/2 Publikování naruby - Open Access 6.231 x 3
České knihovny ve věku infantility 2013, ročník 17, číslo 13 Aktuálně z knihovnictví 6.164 x 3
Na ÚISK se cvičí budoucí agenti zpravodajských služeb 2001, ročník 5, číslo 13 Odhalení 5.527 x 3
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 19. část 2018, ročník 22, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 1.990 x 3

Stránky