Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Stránky, které stojí za přečtení

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Stránky, které stojí za přečtení

0 comments
Autoři: 
ATKINS, Helen. The ISI® Web of Science® -lLinks and electronic journals : how links work today in the Web of Science, and the challenges posed by electronic journals. D-Lib Magazine [online], 1999, no. 9 [cit. 1999-09-27]. Dostupný z: <http://www.dlib.org/dlib/september99/atkins/09atkins.html>.

BRADLEY, Phil. FAST - the biggest and best yet? Ariadne [online]. Sept. 1999, iss. 21 [cit. 1999-09-25]. Dostupný z: <http://www.ariadne.ac.uk/issue21/search-engines/>.

DINUCCI, Darcy. Electronic books : the future of publishing? Publish RGB [online], August 1999 [cit. 1999-09-28]. Dostupný z: <http://www.publish.com/features/9908/ebooks/ebooks.html>.

LIEB, Thom. HTML, PDF and TXT : the format wars. Journal of Electronic Publishing [online]. 1999, vol. 5, iss. 1 [cit. 1999-09-30]. Dostupný z: <http://www.press.umich.edu/jep/05-01/lieb0501.html>.

MACLENNAN, Birdie. Presentation and access issues for electronic journals in a medium-sized academic institution. Journal of Electronic Publishing [online], 1999, vol. 5, iss. 1 [cit. 1999-09-30]. Dostupný z: <http://www.press.umich.edu/jep/05-01/maclennan.html>.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Stránky, které stojí za přečtení. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2024-04-15]. urn:nbn:cz:ik-10407. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10407

automaticky generované reklamy
registration login password