Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnesseřadit vzestupně
Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2005, ročník 9, číslo 11 Odborné vzdělávání 26.583 x 0
Kniha a čtení v dnešním Španělsku aneb (nejen) o veletrhu LIBER 2011 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 4.752 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 14. část 2017, ročník 21, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 2.361 x 0
Soutěž Ikara zná své vítěze! 2002, ročník 6, číslo 5 Editorial 4.437 x 0
Středisko vědeckých informací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 12.489 x 0
Zahraniční odborné akce v dubnu 2004 2004, ročník 8, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 4.488 x 0
OPACy nové generace IV – Scriblio a SOPAC 2010, ročník 14, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 13.125 x 0
Americké knihovnictví jako inspirace: ohlédnutí za Dr. Stanislavem Kalkusem 2013, ročník 17, číslo 7 Personália 4.602 x 0
Knihovnické otazníky 1998, ročník 2, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.696 x 0
Možnosti knihoven v rámci společného regionálního operačního programu (Radka Soukupová) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Možnosti zapojení knihoven do politiky EU 5.950 x 0
Xerxes - Portál informačních zdrojů UTB (Lukáš Budínský) 2011, ročník 15, číslo 5/2 Trendy a technologie v EIZ 4.317 x 0
Informační systémy a služby v Čechách: jak vstoupily do počítačového věku a jak se vyvíjely - 9. část 2016, ročník 20, číslo 4 Informační zdroje, služby, aplikace 2.487 x 0
Seminář IVIG 2008 2008, ročník 12, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 10.183 x 0
Proč nepotřebujeme československou soustavu VTEI 2001, ročník 5, číslo 12 Informační politika 8.678 x 0
Virtuální obchod s ženami 1997, ročník 1, číslo 6 Kyberfeministické okénko 10.007 x 0

Stránky