Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpisseřadit sestupně Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2009 2009, ročník 13, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.999 x 1
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2010 aneb naposledy v Seči 2010, ročník 14, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 5.215 x 0
Zpráva z konference Knihovny v pavučině spolupráce 2004, ročník 8, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 9.678 x 0
Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ 2007, ročník 11, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 13.510 x 4
Zpráva z konference LILAC 2013: Digitální budoucnost informační gramotnosti 2013, ročník 17, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 6.009 x 0
Zpráva z konference METLIB 2008 2008, ročník 12, číslo 8 Zprávy, reportáže a glosy 6.798 x 1
Zpráva z konference Moderní škola na Linuxu 2007, ročník 11, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 9.613 x 0
Zpráva z konference New Information Technologies and the Future of the Humanities 2005, ročník 9, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.850 x 0
Zpráva z konference Nová paradigma spracovania a využívania informácií 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 7.518 x 0
Zpráva z konference PARTSIP 2011 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 6.044 x 0
Zpráva z konference PASIG 2016 2016, ročník 20, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 2.795 x 1
Zpráva z konference SCIP CZECH 2006 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.908 x 1
Zpráva z konference Využívanie informácií v informačnej spoločnosti 2006, ročník 10, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 8.740 x 1
Zpráva z kurzu mezikulturních kompetencí 2016, ročník 20, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 3.915 x 5
Zpráva z květnové exkurze studentů 2. roč. bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK v Praze 2009, ročník 13, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 8.787 x 1
Zpráva z květnové exkurze studentů 2. ročníku bakalářského studia z Ústavu knihovnictví a informačních studií FF UK 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 6.855 x 1
Zpráva z mezinárodní konference Universal Learning Design 2011, ročník 15, číslo 3 Zprávy, reportáže a glosy 5.848 x 0
Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004 2004, ročník 8, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 6.312 x 0
Zpráva z mezinárodního semináře Classification & Ontology: Formal approaches and access to knowledge 2011, ročník 15, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 5.935 x 0
Zpráva z mezinárodního semináře Classification & visualization: Interfaces to knowledge 2014, ročník 18, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 3.183 x 0

Stránky

registration login password