Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MOJE KNIHA – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

MOJE KNIHA – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky

0 comments
Autoři: 

Dne 1. března 2004 bude oficiálně zahájena celonárodní anketa "MOJE KNIHA - hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel ČR". Ve stejnou dobu bude otevřena webová stránka www.mojekniha.cz, na které bude moci každý odevzdat svůj hlas nejoblíbenější knize svého života.

moje_kniha.gif

Hlavním iniciátorem a organizátorem akce MOJE KNIHA je SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků. V první fázi bude MOJE KNIHA těsně provázána s aktivitami kolem Března - měsíce internetu (BMI). Počítáme s těsnou spoluprací s panem Jaroslavem Winterem a jeho týmem i v následujícím období. Informace o projektu MOJE KNIHA se mimo jiné objeví ve cca 3 mil. inzerátů o BMI. Vyvrcholení kampaně MOJE KNIHA bude v Týdnu knihoven (4. - 10. října 2004), kdy bude vyhlášena nejoblíbenější kniha.

Nejdůležitějším a rozhodujícím účastníkem akce MOJE KNIHA by se měly stát knihovny, a to nejen knihovny provozované obcí, ale všechny ostatní typy a druhy knihoven. Akce MOJE KNIHA bude podnětem a východiskem pro široké spektrum aktivit zaměřených na propagaci četby a literatury, ke zvýšení počítačové a informační gramotnosti obyvatel i k propagaci knihoven a veřejných knihovnických a informačních služeb.

Na speciální stránce SKIP je k dispozici podrobný popis projektu MOJE KNIHA, jehož obsah bude dále rozpracováván a rozvíjen. Seznamte se s jeho obsahem a pomozte svým podílem na akci posílit prestiž knihoven a své vlastní práce. Co je potřeba nejvíce:

1. Přesvědčte sebe, svou rodinu, své přátele a lidi ve svém okolí, aby dali hlas své nejoblíbenější knize.
2. Udělejte vše pro to, aby MOJE KNIHA byla i akcí Vaší knihovny a jejích pracovníků.
3. Spojte běžnou činnost své knihovny s aktivitami kolem projektu MOJE KNIHA.
4. Získejte ke spolupráci na celostátní kampani MOJE KNIHA svého provozovatele a instituce ve svém okolí.
5. Získejte ke spolupráci významné lidi ze své instituce, ze své obce, ze svého regionu.
6. Získejte ke spolupráci rozhlas, televizi a další média.

MOJE KNIHA může každé knihovně otevřít prostor pro zlepšení jejích vztahů k uživatelům i k širokému okolí. Je příležitostí pro navázání nových kontaktů a spolupráce. Je šancí ke zvýšení prestiže knihovny a knihovnické profese. Ve Velké Británii bylo při obdobné akci The Big Read získáno 750 000 hlasů. Věříme, že my jsme schopni získat alespoň tento počet.

Pokud se vaše knihovna zapojí do akce MOJE KNIHA, prosíme: oznamte to stručným sdělením na e-mailovou adresu mojekniha@nkp.cz. Pokud máte jakýkoliv nový nápad, pokud jste schopni a ochotni zprostředkovat zajímavé kontakty, napište! Ověřme si, jakým potenciálem disponují knihovny pro ovlivnění svého okolí. Věříme, že zcela mimořádným!

PRVNÍHO BŘEZNA ZAČÍNÁME!


Redakční P. S.
Časopis Ikaros nemůže samozřejmě v takové akci zůstat stranou. Jako jeden z oficiálních partnerů akce MOJE KNIHA budeme ve spolupráci s organizátory akce zveřejňovat aktuality a zajímavosti z jejího průběhu. Chystáme anketu mezi zajímavými osobnostmi zaměřenou na jejich nejoblíbenější knihu. Každého návštěvníka Ikara bude na hlavní stránce upoutávat odkaz na stránku www.mojekniha.cz, kde bude moci hlasovat pro svou nejoblíbenější knihu. Přejeme celé akci a všem zúčastněným mnoho zdaru.


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. MOJE KNIHA – hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 3 [cit. 2024-05-28]. urn:nbn:cz:ik-11496. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11496

automaticky generované reklamy
registration login password