Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Medicínské portály po česku

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Medicínské portály po česku

0 comments
Autoři: 

V minulém čísle jsme se podívali na zoubek zahraničním medicínským portálům, dnes se vrátíme zpět do českých webů a hájů a zjistíme, jaké možnosti má v této oblasti česká odborná veřejnost. Nabídka je značně široká, a proto jsem, stejně jako posledně, vybrala tři zástupce patřící mezi nejnavštěvovanější. Jsou jimi MediClub, Remedia MedNet a zdrav.cz.

U zahraničních portálů jsme si mohli všimnout některých zásadních shodných rysů, stejně je tomu i u portálů českých. Protože však lékařská literatura v češtině, mám na mysli především plné texty článků, zatím na web nedorazila ve větším množství, netvoří tato kategorie hlavní obsahovou náplň portálů. Editorské týmy musí proto lovit v jiných vodách.

MediClub

Začněme od nejoblíbenějšího, soudě dle dlouhodobých statistik návštěvnosti, a sice MediClubu. Tento projekt nakladatelství Praha Publishing, které vydává české verze časopisů JAMA a Journal of American College of Cardiology, se za dobu své tříleté existence úctyhodně rozrostl, a to nejen obsahově. K původnímu MediClubu, zaměřenému striktně na odbornou veřejnost, přibylo MediCentrum určené naopak veřejnosti laické a dvě jazykové mutace MediClubu - slovenská a polská.

MediClub je pouze pro registrované, vyznačuje se přehledným grafickým uspořádáním a dobrou navigací, jako správný portál má i sekci MůjMediClub, která obsahuje informace o kontě uživatele a přístup k e-mailové schránce, kterou si každý může v rámci MediClubu zřídit zdarma. Možnost vytvořit si svůj vlastní profil však, stejně jako ostatní portály, nemá.

Dělení na jednotlivé sekce vychází z praktických potřeb, i když ne vždy je na první pohled (klik) zřejmé, co se v které sekci skrývá. V nejobsáhlejší části nazvané MediInfo najdeme úplná znění doporučených postupů, standardů a legislativních dokumentů vztahujících se ke zdravotnictví a nově také vybrané odborné články. Součástí této sekce je také česká verze systému Infotrieve pro vyhledávání v Medline, tematicky členěný katalog odkazů na www stránky s medicínskou tematikou a poměrně rozsáhlý, opět tematicky členěný soubor odkazů na domovské stránky časopisů.

Pro praktický život lékaře jsou určeny adresáře institucí působících ve zdravotnictví a číselníky VZP, skrývající se pod MediCZ; k dispozici je též zpravodajský servis zahrnující ČTK, ReutersHealth a články z denního tisku.

Se svými kolegy se mohou uživatelé MediClubu virtuálně setkávat v panelových diskusích a diskusním fóru, mají možnost prezentovat své názory prostřednictvím anket k aktuálním tématům či nakupovat ve virtuálním knihkupectví.

Remedia MedNet

Portál Remedia MedNet, za kterým stojí nakladatelství Panax, a přidružená Medicína byly od počátku určeny jak pro odborníky, tak pro pacienty. Do svých oddělených sekcí jsou uživatelé nasměrováni hned na úvodní stránce, obě části se liší samozřejmě obsahem, ale i barevně. Grafické řešení je příjemné a přitom se uživatel takřka nemůže ztratit.

MedNet má řadu externích přispěvatelů z řad odborné veřejnosti, a proto zde nalezneme více dokumentů "vlastní" tvorby než v MediClubu, bohužel však žádné plné texty časopisů. Obsah je členěn podle charakteru příspěvků (aktuality, standardy, odborné akce atd.), případně podle vybraných lékařských specializací.

K vlastním materiálům patří především komentáře k novým událostem v lékařském výzkumu, vybraným článkům ze zahraniční odborné literatury a praktické rady pro praktické lékaře. Zajímavou rubrikou jsou Osobnosti, kde jsou pravidelně uveřejňovány rozhovory s velikány naší medicíny.

Naopak v rubrikách Standardy a Dokumenty najdeme materiály převzaté. Jedná se zejména o standardy - doporučené postupy, které se v posledních letech začínají vytvářet v celosvětovém měřítku. Specifikem oproti zahraničním portálům je značný podíl dokumentů týkající se zdravotní politiky, koncepce rozvoje zdravotnictví, vyjádření různých organizací k aktuálním problémům, připomínky k zákonům aj. Do oblasti legislativy patří i sekce Slovo právníka, v níž jsou publikovány komentáře a výklady k různým paragrafům, s nimiž se lékaři v běžné praxi potýkají.

Nezbytné odkazy na webovské zdroje jsou umístěny na již zmíněném přidruženém portálu Medicína, kde jsou tříděny jednak do obecných kategorií (instituce, poradny, publikace atd.) jednak podle specializace. Katalog neobsahuje žádné vlastní hodnocení zdrojů, pouze popis vkládaný autory stránek.

Zdrav.cz

Zdrav.cz navazuje na časopis Marketing pro zdraví, který vycházel v letech 1991-98. Tento portál má dokonce tři části, a sice "pro každého", "pro odbornou veřejnost" a "pro obchodníky". Zejména se orientuje nikoliv na problematiku jednotlivých lékařských specializací, ale na otázky legislativy, řízení a hospodaření zdravotnických zařízení a koncepce zdravotní péče. Proto zde najdeme texty všech zákonů a vyhlášek týkajících se zdravotnictví od roku 1999, dokumenty vztahující se ke koncepcím primární, domácí a geriatrické péče, jedna rubrika je věnována péči řízené (managed care), čímž rozumíme soubor právních, finančních, manažerských, informačních a medicínských nástrojů, které podporují poskytování kvalitní zdravotní péče efektivním způsobem.

Součástí zdrav.cz je také informační servis české kanceláře WHO (World Health Organization) - aktuální informace z dění na republikové a mezinárodní úrovni, Světová deklarace zdraví, informace o programu Zdraví pro všechny do 21. století. Neméně zajímavé jsou i souhrny, často přímo jednotlivé příspěvky ze seminářů se zdravotnickou tematikou pořádaných Národohospodářským ústavem AV ČR. Ani zde nechybí katalog odkazů, ovšem pouze ve formě tematicky a abecedně tříděného seznamu, bez komentáře či anotace.

Zdrav.cz nevyniká grafickou úpravou a navigace je někdy nedokonalá, nicméně jako zdroj informací z výše zmíněných oblastí nemá zatím na našem webu obdoby, a proto si zaslouží pozornost.


Co se týče obsahové nabídky, nemohou se naše portály zatím zahraničním vyrovnat, i když například nedostatek plných textů v češtině je spíše vinou vydavatelů. Nicméně jednu velkou výhodu přece jen mají, veškeré poskytované informace jsou zatím zdarma. Takže jich využívejme, dokud je čas.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BAKOVÁ, Adéla. Medicínské portály po česku. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 7 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-10753. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10753

automaticky generované reklamy
registration login password