Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů (Zuzana Helinsky)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů (Zuzana Helinsky)

0 comments
Autoři: 

Zuzana Helinsky

V USA je v poslední době bohužel trendem rušit nebo převádět odborné knihovny pod jiné instituce. Proto je pro knihovny klíčový marketing. Příspěvek Z. Helinské byl stručným shrnutím jejího workshopu. Knihovníci by si měli dělat svůj marketing sami, protože jsou na své produkty a služby odborníci. Marketing je spíše filozofie než věda, není nutné se striktně držet příruček, netřeba se ho bát. Úspěch marketingu je v neustálém opakování a aplikaci zpětné vazby. Z našich marketingových neúspěchů bychom se měli poučit, ne od nich utíkat a zapomínat na ně. Jednou z deseti nejžhavějších technologií je prostředí Second Life, kde se na "Infoostrově" (Infoisland) setkávají knihovníci.

(text konferenčního příspěvku)

(kp)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Marketing speciálních knihoven a lepší využití elektronických zdrojů (Zuzana Helinsky). Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 5/2 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-12849. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12849

automaticky generované reklamy